Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Därför är det allt tyngre att jobba i socialtjänsten

Publicerad: 2016-10-19

Arbetsmiljön inom socialtjänsten har försämrats. Arbetsmiljöverket ställer nu en rad krav på förbättringar. Stödet från chefer är inte tillräckligt och riskerna för hot och våld behöver hanteras bättre.

Arbetsmiljöverket genomför en omfattande granskning av socialsekreterarnas arbetsmiljö. Arbetsmiljöinspektörerna kan nu använda sig av den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö i sina inspektioner. Många av kraven som ställs mot socialtjänsten grundar sig just på de nya reglerna, som trädde i kraft i mars 2016. Föreskriften lyfter fram frågor som rör stress och psykisk belastning.

Inspektionerna visar på en obalans mellan krav och resurser, som är allvarlig. Arbetsbelastningen är för tung. Socialsekreterarna behöver mer stöd för att kompensera för det tunga jobb de utför. Obalansen förklarar att så många är sjukskrivna eller lämnar branschen för andra jobb, enligt Arbetsmiljöverket.

En vanlig brist som arbetsmiljöinspektörerna upptäckt är att arbetsgivaren har för dålig beredskap för hot och våld. Det saknas ofta riskbedömning inför hotfulla situationer. Arbetsgivaren är dåliga på att anmäla hot och våld. Det brister också i introduktionen, vilket gör att nyexaminerade socialsekreterare får ta hand om svåra ärenden utan förberedelse.

Statistiken från Arbetsmiljöverket visar på en dyster utveckling inom socialtjänsten. Antalet anmälningar om arbetssjukdomar bland socialsekreterare har ökat med 123 procent mellan 2014–2015. En av fyra lider av olika psykiska påfrestningar, som sömnbesvär, oro och ångest. Det arbetade 42 000 socialsekreterare och kuratorer i Sverige, enligt 2015 års statistik. 85 procent av yrkeskåren utgjordes av kvinnor.

Inspektionsinsatsen pågår fram till slutet av nästa år. Hittills har cirka 80 socialkontor inspekterats. Hälften av samtliga ska få besök under kampanjens gång.

Publicerad: 2016-10-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!