Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Därför går vi sjuka till jobbet

Publicerad: 2015-01-21

I en ny studie har det som kallas sjuknärvaron undersökts av forskare i Norge och Sverige.

Undersökningen visar att många i båda länderna jobbar fast de är sjuka och egentligen borde stanna hemma. Men skälen till sjuknärvaron varierar. Svenskarna har inte råd att vara sjukskrivna. Norrmännen gillar jobbet.

Studien har genomförts bland 3 312 personer i Norge och Sverige i åldern 20-60 år. Deltagarna hade varit sjukskrivna mer än 30 dagar och fick svara på olika frågor om sjukfrånvaron och om sjuknärvaron.

I undersökningen sade 80 procent av norrmännen och 66 procent av svenskarna att de hade varit sjuknärvarande under året före sjukskrivningen.

Av svenskarna var det 35 procent som hade ekonomiska skäl för att gå till jobbet trots att de var sjuka. För norrmännen var det bara 15 procent. I Norge hade man mer positiva anledningar till sjuknärvaron. Drygt hälften, 53 procent, sade att de gick till jobbet för att de tyckte om det. I Sverige var det bara en tredjedel, 34 procent, som uppgav det som skäl. Tre av tio norrmän ansåg att arbete var bra för hälsan, men bara en av tio svenskar. Ungefär lika många, kring hälften, menade att de inte ville belasta kollegorna genom att stanna hemma.

Enligt forskarna kan skillnaderna ha med reglerna i sjukförsäkringen att göra. I Norge får man full ersättning från första dagen, medan Sverige har en karensdag och 80 procent av lönen därefter. Svenskarna uppgav oftare att de var rädda för att mista jobbet.

I den nya studien fanns det inga skillnader mellan män och kvinnor i hur ofta de var sjuknärvarande. Däremot var det fler kvinnor som angav hänsyn till arbetskamrater som ett skäl att inte vara hemma.

I en tidigare undersökning har forskarna frågat 2 500 sysselsatta personer om de varit sjuknärvarande. I den gruppen var det lika stor andel, drygt hälften, i de båda länderna som sade att de varit sjuknärvarande. Även här angav svenskarna oftare ekonomin som en anledning.

Flera undersökningar har tidigare visat att omfattande sjuknärvaro på sikt leder till sämre hälsa och ökade sjukskrivningar.

Undersökningen är gjord vid Østlandsforskning, Högskolan i Lillehammer och Stockholms Universitet.

Publicerad: 2015-01-21

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!