Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

De ger digitalt stöd vid psykisk ohälsa

HÄLSA Många drabbas av ohälsa på grund av brister i arbetsmiljön. Arbets-och miljömedicin i Örebro erbjuder digitala vårdbesök för att stötta personer som är i riskzonen. Annette Ericsson, legitimerad sjuksköterska med specialistkunskap i arbetsmedicin, är en av dem som håller i samtalen.

Text : Ann Patmalnieks

Annette Ericsson har tagit emot många samtal från anställda i offentliga sektorn som upplever stress. Foto: Carl Ericsson

Varför behövs digtialt stöd vid psykisk ohälsa?
– Trots växande kunskap och bra lagstöd är det många som drabbas av psykisk ohälsa orsakad av arbetsmiljön. Vi ansåg att det fanns ett behov av kvalificerat stöd och rådgivning för personer i arbetssituationer som innebär risk för psykisk ohälsa, eller som redan har lett till det. Det är alltid den enskilde som drabbas hårdast när den organisatoriska arbetsmiljön är otillräcklig.

Vad får man ta upp?
– Det kan vara förhållanden på arbetsplatsen eller något annat i livet som påverkar hur man mår på jobbet. Det är inte terapisamtal utan en kvalificerad rådgivning för att ge en riktning. Hur kan man gå vidare och påverka sin situation? Vi ser att de som hör av sig inte alltid är sjukskrivna eller så är de i början på en sjukskrivning. De kan ha frågor om vad de ska göra, vilken hjälp de behöver. Det digitala besöket ska resultera i en enkel handlingsplan med något eller några steg som man kan ta för att påverka sin situation.

Vad har samtalen handlat om hittills?
– Det har varit många samtal från offentlig sektor som handlat mycket om stress, resursbrist, hög arbetsbelastning och obalans mellan krav och resurser. Eller att chefen inte är närvarande för att arbetsgrupperna är för stora. Konflikter och otrygga arbetsförhållanden är andra problem. Många tycker att det är bra att prata med någon som inte har koppling till jobbet.

Vad kan en plan innehålla?
– Den brukar vara väldigt konkret. Det kan handla om att man ska prata med chefen och vill ha hjälp att lägga upp samtalet. Förändrade levnadsvanor är ett annat mål. Man kan ha tappat vanor som gör att man mår bra, som fysisk aktivitet. Vi brukar fråga om de har tillgång till företagshälsovård och i många fall hänvisar vi dit. Men vi vet också att ungefär 40 procent av den arbetsföra befolkningen saknar företagshälsovård. Från början trodde vi att det främst skulle vara de utan företagshälsovård som skulle höra av sig, men de som behöver stödet mest kanske inte vet att vi finns. Så där försöker vi nå fler.

Mer om samtalen

  • De digitala besöken är tillgängliga via 1177 för dem som bor i region Örebro och Västmanland, på sikt även Sörmland och Värmland. Besöken hålls av leg. sjuksköterska eller leg. psykolog.
  • De som vill få stödet fyller i en skattningsskala med tolv frågor som rör symtom. Sedan får de göra en problemformulering och komma med ett önskemål om tid. Det går att få ett eller två samtal.

Foto: Carl Ericsson

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!