Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

De har sämst relationer på jobbet här är listan

Relationerna på jobbet gör många sjuka. Framför allt gäller det kvinnor i vård och omsorg.

Publicerad: 2012-05-31

Många blir sjuka av relationerna med arbetskamrater och chefer på jobbet. Förra året anmälde omkring 700 personer en arbetssjukdom orsakad av sådana problem. Anmälningar handlar om mobbning, utfrysning, kränkning och samarbetsproblem. Det kan gälla både förhållande till kollegor, chefer och kunder.

Det framgår av uppgifter som Arbetsmiljöverket tagit fram för Du&jobbet.

Åtta av tio anmälningar om relationsproblem kommer från kvinnor. Allra flest från undersköterskor, omvårdnadassistenter, barnskötare och undersköterskor som arbetar med äldreomsorg i hemmet. (Se hela listan härnere).

Utöver problem med relationer i jobbet anmäldes drygt 1 600 arbetssjukdomar av andra organisatoriska och sociala faktorer under 2011. Det handlar ofta om att personer har för mycket arbete eller att arbetstakten är för hög. Var fjärde anmäld arbetssjukdom rör därmed sådana faktorer. För kvinnor är det var tredje anmälan.

•Under 2011 var det 29 000 personer som skadade sig så illa i olyckor på jobbet att de blev sjukskrivna. Knappt 10 000 personer anmälde arbetssjukdomar.  57 dödsolyckor inträffade, 2010 var det 54 och 2009 var det 41 personer som omkom i dödsolyckor på arbetsplatserna.

Männen rapporterade fler arbetsolyckor som medförde frånvaro än kvinnor, totalt 16 300 mot 11 300. Det motsvarar 7 respektive 5 olyckor per 1 000 sysselsatta. Fler kvinnor anmäler arbetssjukdomar.
Jämfört med 2010 har arbetsolyckorna med frånvaron ökat med 2 procent och arbetssjukdomarna med 5 procent.  Sett i ett längre perspektiv har dock arbetsolyckorna minskat kraftigt, framför allt för män. För 30 år sedan var olyckorna bland män fyra gånger så många som bland kvinnorna (86 000 mot 21 000), det vill säga en relativ frekvens på 40 respektive 10.

Anmälda arbetssjukdomar 2011 om kränkning, utfrysning, mobbing per yrke.
(Gäller yrken med minst 5 anmälningar)

Publicerad: 2012-05-31

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!