Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

De som känner olust inför jobbet orkar mindre

Publicerad: 2015-10-05

Omkring 350 000 personer i den arbetande befolkningen tycker det är obehagligt att gå till jobbet – och det flera gånger i veckan. Det framgår av Jobbhälsobarometern, som branschföreningen Sveriges Företagshälsor presenterat.

Hur känns det att gå till jobbet? Enligt den nya undersökningen är det hälften av de 4, 5 miljoner som arbetar i Sverige som har känt ett psykiskt obehag att gå till jobbet – åtminstone någon gång per år. 28, 9 procent tycker det är obehagligt några enstaka gånger per år och 12,4 procent några gånger i månaden. Flera gånger i veckan känner 7,8 procent ett obehag att gå till arbetet, motsvarande 350 000 personer.

Det är något vanligare bland kvinnor att känna psykiskt obehag att gå till jobbet jämfört med männen. 9 procent av samtliga kvinnor i åldern 20-65 år som jobbar minst halvtid har känt detta flera gånger per vecka. Motsvarande andel för männen är 6 procent.

Obehagskänslorna påverkar hälsan. Mer än två tredjedelar av de som känner obehag flera gånger i veckan tror att deras hälsa kommer att försämras av det nuvarande jobbet de närmsta två åren. Mer än en tredjedel av dessa tror att hälsan blir ett hinder att kunna jobba kvar på samma arbetsplats.

Personer som har de negativa känslorna av att gå till jobbet skiljer ut sig på flera områden jämfört med de som aldrig känt detta obehag. Av de som känt psykiskt obehag säger över 50 procent att de inte rekommenderar andra att söka jobb i sitt företag eller organisation. De har en mer negativ syn på cheferna: tycker inte att högsta ledningen har förmågan att utveckla verksamheten och uppskattar inte den närmsta chefens ledaregenskaper. Nära fyra av tio tycker inte att deras åsikter respekteras eller att arbetsplatsen lyckas hantera konflikter. Lika många är missnöjda med möjligheten att kunna påverka sina arbetsuppgifter och känner sig omotiverade i arbetet.

Oroväckande uppgifter, tycker Peter Munck af Rosenschöld, vd för branschföreningen Sveriges Företagshälsor. Nu måste något göras för att stävja den negativa utvecklingen. Många arbetsgivare behöver hjälp för att skapa hälsosamma arbetsplatser, säger han.

Jobbhälsobarometern bygger på svar från drygt 10 000 personer, i åldern 20-65 år.

Publicerad: 2015-10-05

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!