Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

De sysselsatta ökar inte, men fler har fasta jobb

Publicerad: 2019-08-06

De fasta anställningarna blir fler och de tidsbegränsade minskar, visar nya uppgifter från SCB:s arbetskraftsundersökning i juni. Andelen sysselsatta minskar och de arbetslösas antal ökar. Inom bl a vård finns goda jobbchanser.

I juni 2019 uppgick antalet anställda i Sverige till 4 745 000 personer. Av dem hade 83,6 procent fast anställning och 16,4 procent ett tidsbegränsat arbete. De fast anställda männen ökade med 62 000 till 2 030 000 och kvinnorna med 39 000 till 1 935 000. Det var framför allt under 90-talet som de tidsbegränsade jobben blev fler.

De arbetslösa i åldern 15–74 år uppgick till 427 000 personer. Säsongsrensat är arbetslöshetstalet 6,3 procent, en ökning jämfört med månaderna före. Något fler män än kvinnor var arbetslösa, enligt SCB.  Den ökning av sysselsättningen som bl a Arbetsförmedlingen räknat med 2019 avspeglas alltså inte här.

Enligt Arbetsförmedlingen ökar arbetslösheten nu bland kvinnor och hamnar på samma nivå som för män.

– Arbetsgivarna har dragit ner på sina rekryteringsplaner och fler och fler arbetsuppgifter automatiseras, det ser vi bland annat inom handeln, säger Olle Ahlberg, analytiker, i ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen.

Det är framför allt utrikesfödda kvinnor som har svårt att få arbete, svårast är läget för dem utan gymnasieutbildning. Av dem som deltog i etableringsuppdraget för nyanlända i mars hade 57 procent förgymnasial utbildning, kvinnor i högre grad än män.

Räknar man ihop de arbetslösa med undersysselsatta och latent arbetssökande motsvarar det 498 000 heltidsarbeten. Samtidigt förutspår Arbetsförmedling ökande brist på utbildad arbetskraft, 100 000 kommer att fattas framför allt inom vården och skolan på fem års sikt, där jobbutsikterna är mycket goda.

Publicerad: 2019-08-06

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!