Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Delaktighet, stöd och tid krävs för ett lyckat lärande

Att få lära sig nytt på jobbet gör att vi mår bättre. Men lärandet måste uppfylla vissa krav för att fungera.

Publicerad: 2010-10-20

Lärandet på arbetsplatsen kan ta sig olika uttryck. För att lärandet ska fungera krävs att det finns rätt motiv bakom, menar Per-ErikEllström, professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Det ska ske utifrån det behov som finns i verksamheten. Ett företag har identifierat ett problem, kanske genom att kunder klagat på bristande kvalitet, eller för att möta en ny marknad och pröva nya produkter.

Det är ett problem som måste hanteras och i den strategin ingår kompetensutveckling. – Man arrangerar lärandet för att komma tillrätta med problemen och ledningen gör det i samarbete med anställda och fackliga organisationer. De måste vara delaktiga redan i analysen av vilken utbildning som behövs. Då får man en bättre effekt av satsningar. Det ökande lärandet gör att de anställda får bättre kontroll över arbetsuppgifter.

Vad krävs då för att satsningar på att lära nytt på jobbet ska lyckas?

  • Delaktighet är en viktig faktor. De anställda ska vara med och planera lärandet – något som i praktiken är ganska sällsynt.
  • Stöd – ledningen ska inte bara koncentrera sig på den dagliga driften av verksamheten. Cheferna ska ställa krav på lärande ochstödja det.
  • Tid. Det ska finnas utrymme för utveckling – samling kring reflektion och utveckling kräver tid.
  • Motivation. Det måste finnas en motivation för fortsatt lärande hos individen. Ökad arbetstrivsel och större tillit till den egna förmågan kan också vara positiva effekter av kompetensutveckling.Men den nya kunskapen måste sedan verkligen användas på arbetsplatsen – annars är den bortkastad, påpekar Per-Erik Ellström.

3 olika strategier när företag lär

Enligt Per-Erik Ellströms forskning finns det tre huvudstrategier när företag planerar och organiserar lärandet:

1. Lära på jobbet – t ex kurser på arbetsplatsen och arbete i projekt.

2. Lära sig själv – t ex formell utbildning utanför arbetsplatsen och inköp av facklitteratur.

3. Lära av andra – t ex studiebesök hos andra företag och deltagande i nätverk. – Det som är vanligast är att skicka iväg folk på kurser utanför jobbet. Men det som är effektivast är att kombinera två eller flera strategier, säger Per-Erik Ellström.  (Läs mer i Du&jobbet nr 5/07).

Publicerad: 2010-10-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!