Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Deras utbrändhet är ingen arbetsskada

En brandmästare och en arbetsförmedlare blev utmattade och sjukskrivna efter hård arbetsbelastning. Men det är inte någon arbetsskada, anser Regeringsrätten, som avslår deras begäran om livränta.

Publicerad: 2010-12-03

Nyhet_101203_1

Det ena fallet gäller en brandmästare, som var ansvarigt befäl vid översvämningen i Arvika på senhösten 2000. Under två månader arbetade han 228 timmar övertid. Han blev sedan beordrad att åka till andra områden i landet som drabbades av översvämningar och var ständigt nåbar vid telefon. Året efter arbetade han 644 timmars övertid.

Till slut blev det för mycket, mannen fick en stressreaktion och blev sjukskriven. Han begärde livränta eftersom han ansåg att besvären orsakats av arbetet. I alla lägre instanser: Försäkringskassan, länsrätten och kammarrätten, fick han nej.

Högsta instans, Regeringsrätten, beviljade prövningstillstånd och har nu avgjort ärendet. Rätten konstaterar att mannen visserligen haft en exceptionell arbetsmiljö, men den mycket höga arbetsbelastningen förekom under en begränsad tid och han blev inte sjukskriven förrän betydligt senare. Därför får han ingen livränta.

Det andra fallet som Regeringsrätten nu avgjort gäller en arbetsförmedlare i Västerås. Kvinnan hade en stor arbetsbörda – som mest 258 arbetssökande mot normalt 78 per handläggare – hade små möjligheter att påverka sitt jobb och fick igen avlastning, trots att hon begärde det. Till slut ledde det till att hon blev sjukskriven på grund av utmattning.

Även här avslår Regeringsrätten ansökan om livränta. Visserligen är det klarlagt att kvinnan i jobbet som arbetsförmedlare haft en mycket hög arbetsbelastning, med betydande inslag av psykisk stress. Det som talar emot henne är att hon inte tidigare haft psykiska problem eller varit särskilt sårbar för stress. Under det första året av sin sjukskrivning beskrev hon inte arbetssituationen som något stort problem. Besvären orsakades i första hand av påfrestningar i privatlivet.

Rätten är dock inte enig. Två av de fem regeringsråden är av annan mening och anser att kvinnan har rätt till livränta. De menar att det är arbetet som är den främsta orsaken till kvinnans sjukdom.

Publicerad: 2010-12-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!