Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Det går att stoppa fusket

Möjligheter till bättre kontroll finns, menar skribenten.

Publicerad: 2020-03-30

DEBATT Bevisligen går det att ha kontroll på vem som vistas på arbetsplatsen och med vilken kompetens, om man bara vill. Det skriver Thor Jonsson, kortansvarig för branschföretaget ID06 AB.

Vi vet idag att det finns en direkt koppling mellan förhöjd olycksrisk och skador å ena sidan och svartarbete å andra sidan. Vi vet också att osund konkurrens och ekonomisk brottslighet kan kopplas till ett socialt utnyttjande av personer. Medvetenheten om vad som driver säkerhet och vad som orsakar skador har ökat i byggbranschen, samtidigt som den tekniska utvecklingen möjliggör fler sätt att motverka osund konkurrens, svartarbete och annan ekonomisk brottslighet.

Trots all denna nya medvetenhet, kunskap och tekniska hjälpmedel, finns det aktörer som aktivt väljer den svarta sidan och därmed skapar en osäker arbetsmiljö med förhöjd risk för alla som vistas i den.

Går det att stoppa dessa och vilka åtgärder finns att vidta? Bevisligen går det att kontrollera och säkerställa att rätt kompetens gör rätt arbetsmoment, att arbetet utförs inom ramen för arbetstidsramar och avtal och att korrekt skatt och avgift betalas in till rätt lands myndighet.

Med införandet av det nya säkra ID06kortet (LoA2) och stängningen av det gamla kortet (21/1 2020), är det fullt möjligt att ha säkerställd identitet på alla som vistas på en byggarbetsplats, liksom kontroll av verifierad kompetens, skatteinbetalningar och olika tillstånd för utländsk arbetskraft.

Men, som uppdragsgivare och byggherre kan man inte slå sig till ro med detta, utan ett aktivt ledarskap krävs: tydliga avtal med entreprenörer och underentreprenörer där efterlevnad krävs, systematisk kontroll av efterlevnad, leva som man lär – egna medarbetare måste föregå med gott exempel!

Det innebär nolltolerans mot allt vad fusk och genvägar heter. En fullgod inpasseringskontroll och uppföljande kontroll. Förtroende är bra men kontroll är bättre! Våra myndigheter måste börja samarbeta aktivt och få laglig möjlighet att dela information sinsemellan för att stoppa och beivra kriminell verksamhet som bedrivs i Sverige.

Vi kan inte ha myndigheter som beviljar samordningsnummer eller svårkontrollerade LMA-kort och arbetstillstånd, utan uppföljning eller kontroll, samtidigt som andra myndigheter arbetar för att stävja brottsligheten som dessa felaktigt utgivna samordningsnummer, eller svårkontrollerade LMA-kort och arbetstillstånd ger möjlighet till.

När kryphål och vidöppna passager för fusk uppdagas får vi inte möta detta med tandlösa åtgärder utan kraftfullt stänga och spika igen dessa för gott. Möjligheten till att få sunda arbetsplatser med låga risker för skada, liv och hälsa har aldrig varit så goda som nu. Vi uppmanar alla parter att agera kraftfullt för att gemensamt skapa en arbetsmiljö där alla kan gå hem hela och friska efter arbetsdagens slut.

Thor Jonsson, kortansvarig ID06 AB

Publicerad: 2020-03-30

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!