Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

”Det här är bland det största vi gjort”

REGLER Efter sju år finns Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur för allmän beskådan på av.se. Vikarierande generaldirektören Håkan Olsson är jättestolt.
– Det här kommer att bidra till vår vision.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-10-16

Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör på Arbetsmiljöverket och pressekreterare Sonya Aho berättar om den nya regelstrukturen. Foto: Karin Nilsson

Tydligare vilka regler som gäller för vem, bättre överblick över hur föreskrifterna hänger ihop, regler som ska vara lättare att förstå och mer fokus på att det är föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet som är grunden för allt arbetsmiljöarbetet. Det vill Arbetsmiljöverket uppnå med den nya regelstrukturen. Det framkom vid en pressträff i Stockholm i slutet av förra veckan. Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör, var mycket nöjd.
– Det här kommer att bidra till vår vision, sa han och pekade på en skärm med Arbetsmiljöverkets skrivna vision om att ingen ska skadas eller dö på jobbet.

Håkan Olsson såg fler fördelar:
– Det här kommer att underlätta samverkan för vi får mer lättförståeliga och tydliga regler.

Arbetsmiljöverket har arbetat med den nya regelstrukturen i sju år och föreskrifterna har minskat i antal från 67 till 15. Karin Mikaelsson, projektledare för införandet av den nya strukturen, betonade behovet av att modernisera ett regelverk som vuxit fram under fyrtio år och kompletterats med EU-direktiv.
– I dag hänger det inte riktigt ihop. Regelverket kan upplevas som ologiskt.

Den nya strukturen ska bestå av samma regler och samma skyddsnivå som tidigare. Det nya är strukturen. Den utgår från roller, som exempelvis arbetsgivare, förklarade Karin Mikaelsson på presentationen. Reglerna är uppdelade i en samling med grundregler som gäller oavsett verksamhet. Där finns den nya föreskriften för det systematiska arbetsmiljöarbetet och frågor om organisering av arbetsmiljöarbetet. Det finns också mer specifika regler för vissa verksamheter i den regelsamling som kallas övriga regler. För byggbranschen och produkter finns särskilda regler.

En del av de så kallade allmänna råden som finns i dagens föreskrifter kommer att finnas kvar. De som tas bort kommer att tas om hand vid översynen av det stödjande materialet på Arbetsmiljöverkets webbplats, enligt myndigheten.

Nytt är också att allt ska finnas digitaliserat på av.se. Det ger möjlighet att exempelvis söka i föreskrifterna och länka information vidare.

De nya reglerna går att ta del av på av.se från och med den 16 oktober. Myndigheten vill ge användare en möjlighet att ta del av det nya och vänja sig. Reglerna börjar dock inte gälla förrän den 1 januari 2025. Reglerna ska vara märkta med en vattenstämpel för att visa att de inte är i bruk ännu. På hemsidan ska det också finnas stödmaterial i form av filmer och längre fram ska verket ha webbinarier med information. Det är ännu oklart när det stödjande materialet finns på plats.
– Det är fortfarande de gamla reglerna som gäller, påminde Eva Nilsson, chefsjurist på Arbetsmiljöverket som också var med på pressträffen.

Oklart är också när och om reglerna kommer att finnas tillgängliga på andra språk än svenska.

– Vi ser att behoven finns, men det ligger längre fram i tiden, tillade Eva Nilsson.

Digitaliseringen gör det dock möjligt att använda de digitala översättningsverktyg som finns, påminde Fredrika Wendel, som arbetat med digitaliseringen av det nya. Det är dock alltid den svenska tryckta föreskriften som gäller.

Som Allt om arbetsmiljö har skrivit om vid flera tillfällen har kritiken från arbetsmarknadens parter mot reglerna varit omfattande. Vikarierande generaldirektör Håkan Olsson berättade att det förekommit kritik men ansåg att det var en naturlig del i processen.
– Deras inspel och synpunkter har varit ovärderliga.

Han såg stora fördelar med digitaliseringen och jämförde med när han själv arbetade som inspektör och behövde ha med sig en hel väska med föreskrifter ut på inspektion. Håkan Olsson misstänkte dock att det kommer att knorras en del över allt nytt.

– Vi har stor förståelse för att det här innebär mycket arbete både hos parterna och ute på Sveriges arbetsplatser. Det är andra beteckningar på afsar (föreskrifterna, reds. anm.), det ska ändras i planer och i rutiner så det är klart att man kan dra en liten suck, sa Håkan Olsson.

Men tillade att förändringen behövdes.

– Det här är bland det största som har gjorts i Arbetsmiljöverkets historia. Det här är både omfattande och nödvändigt.

Här på av.se kan du se mer om den nya regelstrukturen.

Foto: Karin Nilsson

Publicerad: 2023-10-16

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!