Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Det lönar sig att vara snäll

Lukas Levay.Foto: Eva Berlin.

Publicerad: 2019-12-19

Snällhet brukar knappast associeras med framgång. Men studier visar att snälla chefer lyckas bättre än hårda och att ett vänligt arbetsklimat är viktigt, säger psykologen Lukas Levay.

Egenskapen snällhet är värd ett betydligt bättre rykte, tycker psykologen Lukas Levay på Aon’s Assessment Solutions i Stockholm, ett företag som utvecklar personlighetstester och hjälper företag vid rekrytering och utveckling av personal. Så varför har snällhet tveksamt rykte?

– Det kan uppfattas lite tvetydigt. En del sätter likhetstecken med mesighet och obenägenhet att itu med saker för att inte såra. Då är det ju mindre bra. Men om man menar vänlighet/sympatiskhet är det något alla arbetsplatser behöver. Jag tycker att både chefer och anställda ska vara snälla – då fungerar arbetslivet bättre.

Snällhet är en av den sk Big five-skalans personlighetsdimensioner, berättar han, där kallas det sympatiskhet. De övriga är samvetsgrannhet, utåtriktning, öppenhet och neurotisism – dimensioner man finner i alla kulturer. En undersökning som Google gjort visar att psykologisk trygghet är den allra viktigaste faktorn för framgång i en grupp. Då törs man ta risker, dela med sig av idéer och fråga om utan att vara rädd för att bli hånad

Hur bidrar man då med snällhet en vanlig dag på jobbet?

– Till att börja med genom att säga ”hej” till dem du möter. Det är enkelt men har betydelse, och är något alla kan göra.

Ändå hejas det inte överallt. Lukas Levay berättar om en arbetsplats där VD:n dagligen passerade medarbetare utan att hälsa. ”Hur mår du?”, eller ”hur är läget?” är en annan bra sak att ta för vana att säga.
– Och stanna gärna till för att lyssna på svaret. Däremot behöver man inte ställa den terapeutiska frågan: Hur mår du egentligen? Men var så pass inkännande att du ställer följdfrågor om någon inte verkar ha det så bra.

Ett annat viktigt sätt att vara snäll på är att berömma.

– Alla vill ha beröm, somliga mer än andra. Det är viktigt att vara generös med beröm, men det ska helst inte vara generellt av typen ”Du är så duktig”, utan gälla något speciellt som personen har gjort bra.

Dock, hur vi uppträder mot varandra hänger i hög grad ihop med yttre press. Den som är stressad av för mycket att göra får svårare att vara vänlig.

– Det måste finnas organisatoriska förutsättningar att få jobbet gjort. Om det yttre trycket är för stort är det svårt att uppträda empatiskt. Autonomi i jobbet, dvs att medarbetare känner tillit och vågar ta egna initiativ är också viktigt, liksom ett öppet och tillåtande klimat.

Han nämner också vikten av rätt personer på rätt plats.

– Rekryterar du en ledare med giftiga egenskaper kan det vara mycket svårt att påverka den personen genom utbildning, det blir lätt pengar i sjön. Det finns en övertro på hur mycket man kan förändra människor.

Men det går att utveckla vänlighet och omtänksamhet.

– Studier visar t ex att chefer övade upp sin empatiska förmåga genom att läsa dramatiska texter samtidigt som de lyssnade på klassisk musik. Detta visade sig fungera bättre än vanliga ledarskapsutbildningar.

Ha genomtänkta utbildningsinsatser, råder han, så att det inte bara blir en kursdag utan uppföljning.

Hur många arbetsplatser har då ett snällt arbetsklimat?

– Jag skulle tro att det ändå är merparten. Egenskapen snällhet är i alla fall normalfördelad, dvs omkring 70 procent av alla är ”normalsnälla”, sedan finns det en liten grupp som är jättesnäll och omtänksam och likadant åt andra hållet.

Förmågan är även kopplad till emotionell stabilitet.

– Har man lätt för att blossa upp och bli arg är det svårare att vara vänlig. Det får också följder för hur pass konstruktivt man kan lösa konflikter.

Det finns några fördelar med att vara mindre vänlig, påpekar han. De som är det lyckas t ex bättre i löneförhandlingar än mer vänliga, enligt studier. De ovänliga verkar ha lättare att ta strid för sig själva. Och när man studerat säljare så har de hänsynsfulla fått sämre resultat än de som har mindre av den varan. Kvinnor ligger generellt högre när det gäller vänlighet än män, påpekar han.

– Det kan vara en aspekt som bidrar till att de i genomsnitt har något lägre löner än män.

Ovänlighet är dock huvudsakligen en nackdel.

– Arbetsgruppen har mindre framgång när chefen uppfattas som ovänlig och det blir vanligare att anställda säger upp sig. Uppgifter från USA visar att kring hälften någon gång bytt arbete på grund av otrevlig chef.

Chefen har en enorm påverkan på gruppen, konstaterar han. En ovänlig medarbetare drabbar mest sig själv och de i närheten. Men en ovänlig chef får värre effekt, desto större ju fler hen ansvarar för.

Vad gör man i det läget?

– Tar upp saken med exempelvis chefens chef, eller med något skyddsombud. Detta är frågor som inte ska sopas under mattan. Ibland accepteras ett otrevligt sätt för länge ifall personen i övrigt anses högpresterande.

Narcissistiska personer kan vara karismatiska och därför få hållas. Vill du säga ifrån till någon, gör det inte genom att sätta etiketter, råder han. Säg alltså inte ”Du är så ovänlig”.

– Det är bättre att förmedla sin egen upplevelse och ge exempel: ”När du uttrycker dig på det sättet känner jag mig ledsen.” Då går det lättare att samtala om vad som skett och personen kan förklara hur hen menat.

Ofta är det bra att blanda kritiska synpunkter med positiv feedback. Det är också lättare att komma med kritik om man även brukar säga positiva saker.

Ser du någon nackdel med snällhet?
– Den som är extremt snäll kan ha svårt att säga ifrån av rädsla för att såra någon. Är personen ifråga chef kan det få följder som inte alls är så snälla. Den som inte tar tag i svåra frågor, eller drar sig undan, kan bereda vägen för mobbning. En norsk studie tyder på att var femte hade en sådan chef.

Chefer måste alltså våga ingripa och t ex skydda sina anställda mot klienter som uppträder ilsket eller klara att hantera konflikter innan de växer och blir svårhanterliga.
– Det är snällt att ta ansvar och säga ifrån!

//EVA BERLIN

Sex sätt att vara snäll på jobbet
1. Hälsa på kollegorna.
2. Var artig, håll t ex upp dörren.
3. Uträtta små tjänster som att ta kollegans kopp till diskmaskinen, fråga om du ska köpa med lunch när du ändå ska ut.
4. Ge feedback – negativ mellan fyra ögon, är den positiv, låt andra höra när det passar.
5. Prata inte skit om en kollega. och låt dig inte heller dras in i diskussionen. lämna istället rummet eller var tyst.
6. Uppträd professionellt även om du inte gillar kollegan.
Källa: Tara.se

Snälla chefer mer lönsamma
Att sätta press på personalen får inte verksamheten att blomstra, tvärtom: då ökar stressen hos de anställda, något som kan leda till ökade kostnader. det visar organisationsforskning från Stanford University. Medarbetare som har snälla chefer blir dessutom mer produktiva, både i grupp och individuellt.
Källa: Hr-nytt

Publicerad: 2019-12-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!