Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Det saknas rutiner för arbetsanpassning

RUTIN Arbetsgivare följer inte reglerna som ska hjälpa anställda att kunna jobba kvar även när arbetsförmågan är nedsatt. Det visar en stor inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket har gjort.

Text : Ann Patmalnieks

Publicerad: 2023-09-07

Arbetsanpassning kan till exempel vara att förskjuta arbetsdagen eller att se över pauser och raster. Foto: Adobe Stock

Arbetsgivare är skyldiga att ta reda på hur anställda mår, för att kunna anpassa arbetsmiljön. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro, att de med nedsatt arbetsförmåga ska kunna utföra sitt vanliga arbete eller återgå till arbete efter sjukskrivning.

Men många arbetsgivare har dålig kunskap om reglerna och saknar rutiner för att hantera behoven. Det visare en inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket gjort.

Så många som sex av tio arbetsgivare följer inte reglerna och fick därför krav på åtgärder. De har svårt att skilja på de generella åtgärderna i systematiskt arbetsmiljöarbete och de i arbetsanpassning, som ska vara individuella. Hos 33 procent saknades fungerande rutiner för att utreda tillbud, olyckor och ohälsa hos arbetstagarna. Drygt 60 procent hade inte heller några rutiner för att hantera information som de får.  

Vad händer med informationen jag som arbetstagare lämnar, vilken process har arbetsgivaren?

- Eric Storbjörk

Under 2021 började ändringar i föreskriften om arbetsanpassning att gälla. Syftet var att det skulle bli lättare för arbetsgivarna att jobba förebyggande. Men någon sådan effekt verkar det inte ha blivit.  Eric Storbjörk, projektledare för tillsynen, kommenterar:

 – Det vi kan ana när vi tittar på rutiner och låter arbetsgivaren beskriva sina arbetssätt är att de inte tagit fast på det nya. De är inte uppdaterade på att vi tagit bort vissa regleringar och lagt till annat i föreskriften.

 Vilka är de viktigaste förändringarna som arbetsgivarna missat?
– Det mest konkreta är att det ska finnas rutiner för att ta hand om informationen om behov av arbetsanpassning. Vad händer med informationen jag som arbetstagare lämnar, vilken process har arbetsgivaren? Det ska ske i dialog med arbetstagaren och göras kontinuerligt. Rutinen ska vara känd av arbetstagaren, det räcker inte att bara ha den.

 Hur ska det gå till i praktiken?
– Det är inte reglerat exakt hur det ska göras. Verksamheterna har så olika förutsättningar. Men vi brukar fråga hur arbetsgivaren tänkt. Vet den som har uppdraget hur det ska gå till? Om inte kan vi ställa krav. Det viktiga är att det är ständigt pågående. Utvecklingssamtal är till exempel inte något pågående.

Räcker det att säga ”vi pratar hela tiden, så jag vet hur medarbetarna mår”?
– Det beror på. Om man menar att man lite slarvigt frågar hur det är vid fikabordet och andra är med kan man kanske inte förvänta sig ett ärligt svar. Arbetsgivare frågar ofta ”men vad ska vi göra?”. Det är inte lätt, det måste vi som myndighet vara ödmjuka inför. Men det finns beprövade metoder att inspireras av, säger Erik Storbjörk.

De granskade branscherna är tillverkningsindustri, partihandel, magasinering, hotell och fastighetsservice. Det gjordes omkring 2 000 inspektioner över hela landet.

SÅ GÅR DET TILL

  • Enligt föreskriften om arbetsanpassning ska arbetsgivaren i dialog med medarbetaren ta reda på hur hen mår och vid behov arbetsanpassa arbetsmiljön. Det ska finnas rutiner för att ta hand om informationen om behoven.
  • Detta gäller oavsett om behoven uppstått på grund av arbetet eller inte.
  • Det finns inte någon exakt gräns för hur mycket arbetsgivaren är skyldig att arbetsanpassa.
  • Exempel på åtgärder är att förändra arbetsfördelning och arbetsmetoder, se över pauser och raster, anpassa arbetstider eller förskjuta arbetsdagen, individuellt stöd och handledning, anpassning av fysisk arbetsmiljö.

    Källa: Arbetsmiljöverket

 

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-09-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!