Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Detta innebär nya psykosociala föreskriften

Publicerad: 2015-09-24

Arbetsmiljöverket har nu antagit en föreskrift som reglerar stress, mobbning och arbetsbelastning. Till våren 2016 träder reglerna i kraft som ska förtydliga arbetsgivarens ansvar.

Det är inte första gången som Arbetsmiljöverket försökt reglera psykosociala arbetsmiljöfrågor. Det har alltid stött på patrull tidigare, men nu har alltså föreskriften klubbats igenom.

Den nya föreskriften innehåller regler om hur arbetsgivaren ska hantera bl a arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Brister i den psykosociala arbetsmiljön leder till att många blir sjuka. Antalet anmälda arbetssjukdomar orsakade av psykosociala faktorer har ökat med 70 procent sedan 2010. Orsakerna finns främst i strukturer och organisation på arbetsplatsen, inte hos enskilda individer, enligt Arbetsmiljöverket.

– Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem i ett pressmeddelande.

Den nya föreskriften anger att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet.

Arbetstiderna ska inte leda till ohälsa. Vid skift- och nattarbete finns risk för detta, men det gäller också vid delade arbetspass och krav på att ständigt vara tillgänglig, exemplifierar Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren bör uppmärksamma detta vid planeringen av scheman och även se till att det finns tid för återhämtning.

Det ska finnas rutiner för att hantera kränkande särbehandling, t ex hur utsatta snabbt kan få hjälp.

Cheferna har en nyckelroll för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Föreskriften ställer därför krav på att chefer och arbetsledare ska ha de kunskaper som krävs för att motverka ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

De nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) börjar gälla den 31 mars 2016.

Arbetsmiljöverket kommer att ta fram en vägledning som ger arbetsgivare råd för tillämpning av föreskrifterna. Den ska vara klar under våren 2016.

Den nya föreskriften välkomnas från fackligt håll. Fackförbundet ST hoppas att föreskriften ska fungera som ett verktyg för att hantera och åtgärda psykosociala och organisatoriska problem på arbetsplatserna. Det är önskvärt att Arbetsmiljöverket får mer pengar för att kunna följa upp den nya föreskriften med inspektioner, kommenterar Britta Lejon, förbundets ordförande.

TCO tycker också det är glädjande att psykosociala arbetsmiljöproblem erkänns. Föreskriften hade dock blivit mer effektiv om den också hade innehållit möjlighet att utfärda sanktionsavgift när en arbetsgivare bryter mot någon bestämmelse.

Publicerad: 2015-09-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!