Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Digitala skyddsronder på frammarsch

Publicerad: 2017-11-13

Alldeles för ofta glöms den digitala arbetsmiljön bort, menar flera fackförbund. Men IT-skyddsronderna blir långsamt fler.

Svär du också över datorer som hänger sig? Tekniska system som inte pratar med varandra? Du är inte ensam. IT-systemen är ofta styvmoderligt behandlade utifrån en arbetsmiljöaspekt. Detta trots att det är en ständig källa till irritation och frustration hos många. Fackförbundet Unionen visade i en rapport från 2016 att det deras medlemmar i snitt lade en halvtimme per arbetsdag på IT-strul. 26-30 minuter var svaret när medlemmar i Vision fick samma fråga för en tid sedan.

Carola Löfstrand, arbetsmiljöspecialist på Vision, tycker att IT-miljön alltför ofta är bristfällig.

– Våra viktigaste arbetsmiljöredskap ska stödja oss, inte störa oss, säger hon.

2 200 skyddsombud från Vision har också svarat på frågan om det gjorts någon IT-skyddsrond på arbetsplatsen under deras tid som skyddsombud. 12 procent av skyddsombuden svarade ja och ytterligare 4,5 procent sa att det planerades en sådan.

Trots den relativt låga andelen är Carola Löfstrand positivt överraskad, hon trodde att andelen skulle bli lägre eftersom riskbedömning av digital arbetsmiljö är en ny företeelse jämfört med traditionella skyddsronder. Hon ser också en förändrad inställning till strulet kring de digitala arbetsredskapen.

– Jag tycker att det har gått från en känsla av uppgivenhet, att man tror att det är något man inte kan göra något åt, till att se att det faktiskt går att påverka och förbättra.

Bland de arbetsplatser som genomfört IT-skyddsronder har drygt hälften (56 procent) följt upp resultaten, av dessa hade nära fyra av fem lett till tydliga förbättringar.

En anledning till att IT-frågor sällan kommer upp när man talar om arbetsmiljö är att digitala arbetsredskap ofta ses som en teknisk sidovagn, inte något som tas upp när man talar om arbetsmiljö och verksamhetsutveckling i skyddskommittéer och samverkansgrupper. Ofta har inte heller HR-avdelningar särskilt bra koll då de sällan involveras i IT-utvecklingsprojekt.

Carola Löfstrand tycker att alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor behöver lära sig mer om den digitala arbetsmiljön och de utmaningar som uppkommer i knepiga IT-miljöer.

Det finns också ett uppenbart gemensamt intresse om förbättringar här, påpekar hon.

– Det här är en fråga där chefer och medarbetare sitter i samma båt, säger Carola Löfstrand.

Publicerad: 2017-11-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!