Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Dödlig fara för män att förlora jobbet

Massuppsägningar och arbetslöshet får negativa följder för hälsan. Männen löper ökad risk att dö i förtid.

Publicerad: 2011-06-08

Det framgår av en ny rapport från IFAU – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

Den bygger på de massuppsägningar som gjordes 1992-1998 i Sverige. Forskarna har följt i vilken utsträckning de ledde till sämre hälsa och sjuklighet bland de drabbade och jämfört med anställda som inte råkade ut för några uppsägningar.

Rapporten visar att för de män som var med om uppsägningarna fanns en ökad risk för att dö i förtid på 18 procent under de fyra första åren och 8 procent de fyra åren därefter. För kvinnor fanns däremot ingen statistiskt säkerställd effekt.

I antal motsvarar det 24 förtida dödsfall per 10 000 män som varit med om massuppsägningarna.

Enligt studien så beror de negativa hälsoeffekterna av uppsägningar och arbetslöshet till största delen på ökad psykisk ohälsa och ökat drickande.

Flera tidigare studier har visat att arbetslöshet gör att folk mår sämre och riskerar dö i förtid. Men orsakssambandet är inte klarlagda. Det är svårt att avgöra om det är förlusten av ett jobb som leder till sjuklighet, eller om det är ohälsa som leder till att vissa får lämna sitt arbete eller är arbetslösa. En tredje förklaring kan vara att vissa har egenskaper som både försämrar deras möjligheter att behålla ett jobb och en god hälsa, konstaterar IFAU-forskarna, Marcus Eliason, Petter Lundberg och Johan Vikström.

Publicerad: 2011-06-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!