Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Dödsolyckorna minskar i hela Norden utom i Sverige

Publicerad: 2019-11-06

Dödsolyckorna på jobbet minskar i alla nordiska länder – utom i Sverige. Någon enkel förklaring till varför Sverige bryter mot trenden är svår att se.

TEXTEN ÄR UPPDATERAD Under 2017 och 2018 dog 55 respektive 58 personer på svenska arbetsplatser, vilket bröt den nedåtgående trend i dödsolyckor som Sverige tidigare haft. Hittills i år är vi uppe i runt 40 olyckor med dödlig utgång och inget tyder på att slutsiffran för året kommer att bli lägre än 2018.

Ökningen av olyckor har inte gått obemärkt förbi. Både arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) och hennes företrädare Ylva Johansson (S) menar att trenden är oroande och oacceptabel. Samtidigt har båda ministrarna hävdat att Sverige fortfarande har färre dödsfall än våra nordiska grannländer om man räknar med hur många personer som arbetar i respektive land.

Eva Nordmark skriver i ett mejl till Du&jobbet så här: ”… jämfört med våra nordiska grannländer har vi färre andel dödsolyckor i arbetslivet.” Ylva Johansson uttryckte sig på ett liknande sätt när hon var arbetsmarknadsminister.

För några månader sedan sa hon till TT, att Sverige, trots ökningen av dödsolyckor de senaste åren, står sig bra internationellt och ligger bättre till än Danmark, Norge och Finland gällande dödsolyckor i arbetet.

Du&jobbets genomgång visar att det är tveksamt om de båda ministrarnas uttalande fortfarande stämmer. Tittar man på statistikorganet Eurostats siffror över antalet dödsolyckor per 100 000 sysselsatta personer under 2017 ligger Norge högst medan de övriga nordiska länderna ligger på ungefär samma nivå.

Eurostat har ännu inte publicerat någon statistik över dödsolyckorna under 2018. När Du&jobbet, genom kontakt med de övriga nordiska ländernas arbetsmiljömyndigheter, tittat på dödsolyckorna under 2018 så tycks det dock uppenbart att Finland ligger bäst till i Norden.

Även när det gäller den trendmässiga utvecklingen så ser det illa ut för Sverige. Någon ökning av dödsolyckor i arbetslivet, likt den vi haft i Sverige under de senaste två– tre åren, syns inte hos någon av våra nordiska grannar. I Finland syns en tydlig nedgång, medan antalet dödsfall är relativt oförändrat i Norge och Danmark.

Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, menar att ökningen av dödsolyckor i Sverige sannolikt är kopplad till konjunkturen.

– Vi är inne i en högkonjunktur, det innebär väldigt många arbetade timmar, högt tryck på arbetsplatserna och korta leveranstider.

Samtidigt är den ekonomiska situationen i våra grannländer relativt lik den i Sverige. Men dödsolyckorna har alltså inte ökat där. Håkan Olsson vill inte spekulera i varför Sverige skiljer ut sig. Men han menar att det nu behövs ett större samarbete mellan fack, arbetsgivarorganisationer och Arbetsmiljöverket för att se vilket förebyggande arbete som sker och var det finns vita fläckar, arbetsmoment där man måste sätta in mer riktade insatser.

Du&jobbet har varit i kontakt med arbetsmiljökunniga i våra grannländer. Ingen kan dock slå fast några enkla förklaringar till varför dödsolyckorna inte ökat på samma sätt som i Sverige.

Det framkommer dock några tänkbara delförklaringar. I Danmark har man under senare år haft stora arbetsmiljösatsningar i två olycksdrabbade branscher, jordbruk och vägtransporter. Även om dessa inte utvärderats kan det ha haft påverkan.

Och i Norge har det under senare år bedrivits ett stort säkerhetsarbete mellan myndigheter, fack och arbetsgivare inom byggbranschen. Mikael Hansson, vd på det svenska arbetssäkerhetsbolaget Skydda i Sverige, har noterat det norska arbetsmiljöarbetet.

 – Norge hade länge ungefär samma utveckling som Sverige, men efter att dödsolyckorna sköt i höjden 2014 gjorde företag och myndigheter gemensam sak. Frågan sattes högt upp på agendan och effekten blev omedelbar. I Norge har arbetet med säkerheten till och med fått sådan sprängkraft att den företagsledning som i dag negligerar frågan riskerar gå miste om viktiga kontrakt. Där är vi ännu inte i Sverige, säger Mikael Hansson.

På finska Olycksfallsförsäkringscentralen konstaterar man att dödsolyckorna i princip halverats sedan 2009, utan att ge sig in på förklaringar.

Ökningen av omkomna på svenska arbetsplatser har lett till att regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda var och hur dödsolyckorna under 2018 och första halvåret 2019 har skett.

En skillnad mot tidigare är att myndigheten denna gång även ska komma med förslag till landets arbetsgivare för att minska olyckorna. Tidigare har man bara utrett vad olyckorna har berott på.

Under våren samlade dåvarande arbetsmarknadsministern Ylva Johansson också de stora aktörerna på arbetsmarknaden, fack, arbetsgivare, branschorganisationer och myndigheter, för att diskutera dödsolyckorna.

– Ingen ska dö på jobbet och det är en viktig prioritering för hela regeringen att arbeta för att minska antalet allvarliga arbetsplatsolyckor, skriver Eva Nordmark i ett mejl till Du&jobbet.

//OSCAR MAGNUSSON

Uppdatering: I den ursprungliga publiceringen av denna artikel använde sig Du&jobbet av uppgifter från respektive länders arbetsmiljömyndigheter. Efter publicering har det visat sig att det finns vissa skillnader mellan länderna gällande vilka dödsfall som räknas med. I Norge räknas exempelvis bara dödsfall som är ”markbaserade” (det vill säga sjöfart, luftfart, oljeriggar osv).

Om man tittar på Eurostats statistik över dödsolyckor för 2017 (2018 finns inte redovisat) så  innebär det att Norge ligger högst när det gäller antal dödsfall per 100 000 arbetstagare, medan Sverige, Finland och Danmark ligger på ungefär samma nivå. Gällande den trendmässiga utvecklingen är det dock bara Sverige av de nordiska länderna där dödsolyckorna ökat under senare år.

 

Publicerad: 2019-11-06

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!