Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Drogkontrollerna ökar – men många tester är osäkra

Publicerad: 2019-09-25

Drogtesterna på våra arbetsplatser ökar. Men nu varnar experten Magnus Nyqvist för opålitliga testmetoder. Det finns också en osäkerhet om vad en arbetsgivare får göra om en anställd blir påkommen med narkotika i kroppen.

Under hösten har flera företrädare för fack och arbetsgivarorganisationer slagit fast att drogerna ökar på våra arbetsplatser. Till TT, Tidningarnas telegrambyrå, sa IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic att han under det senaste året haft fler drogrelaterade frågor på sitt bord än under de 16 föregående åren sammanlagt.

Även Anders Weihe, chefsjurist på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, anser att drogerna blivit vanligare på arbetsplatserna.

– Det har blivit ett större problem i många mindre och mellanstora städer där ofta produktionsenheterna ligger. Det förekommer både bruk och försäljning på arbetsplatserna i större utsträckning, säger han till TT.

Organisationen Alna som ger råd, stöd och utbildning när arbetsplatser har problem med missbruk är inte lika övertygade om att drogerna blivit markant vanligare på jobbet.

Det finns en statistiskt säkerställd uppgång i cannabis-användningen, berättar Magnus Nyqvist, områdeschef på Alna. Hans organisation upplever också att de slumpmässiga drogtesterna på arbetsplatserna blivit vanligare, vilket rimligen leder till att fler blir påkomna med narkotiska preparat i kroppen.

– Jag möter oftare frågor om slumpmässiga drogtester från både privat och offentligt håll. Jag har ingen statistik på det men jag tror att det blivit vanligare med sådana tester, säger Magnus Nyqvist, områdeschef på Alna.

Magnus Nyqvists uppfattning förstärks av statistik från Karolinska universitetssjukhusets laboratorium. Där har man sett en fördubbling av antalet drogtester på arbetsplatserna sedan 2015, även om del av ökningen kan förklaras med att sjukhuset tagit kunder från andra aktörer som genomför drogtester.

Andelen positiva testsvar har också ökat något, från runt fyra procent 2014 till fem procent 2018.

En ökad acceptans för narkotika, framförallt cannabis, i samhället spelar sannolikt in. Fortfarande är det dock bara en bråkdel som använder narkotika i jämförelse med antalet som befinner sig i riskzonen för missbruk på grund av sitt alkoholdrickande.

Samtidigt vill inte Magnus Nyqvist förminska problemen med narkotiska preparat. Och för chefer och arbetsgivare är det ingen lätt situation att hantera om en anställd blir påkommen med spår av droger i kroppen.

Dels har den anställde gjort en olaglig handling genom att använda drogen, dels kan det uppstå säkerhetsrisker på jobbet om man är påverkad.
– Sedan är det också ett problem att den anställde genom köpet av drogerna har kriminella kontakter. Det skulle kunna leda till en utpressningssituation eller andra situationer som påverkar säkerheten.

Magnus Nyqvist tror också att frågan blivit mer aktuell för att det finns en osäkerhet kring vad en arbetsgivare får göra om en anställd är drogpåverkad på jobbet.

Många arbetsgivare väljer att avskeda den anställde medan exempelvis IF Metall menar att arbetsgivarna behöver ta ett större rehabiliteringsansvar för dem som blivit påkomna med ett förbjudet ämne i kroppen.

Sannolikt har frågan också kommit upp till diskussion för att det saknas tydlig rättslig praxis kring drogpåverkade anställda. Enligt Magnus Nyqvist finns det inga domar i Arbetsdomstolen som ger tillräckligt tydlig vägledning i frågan.

En arbetsrättsjurist han varit i kontakt med menar dock att det sannolikt inte räcker med enbart ett positivt provsvar för att man ska ha rätt att avskeda en anställd.

Flera drogtester som finns på marknaden (ofta handlar det om urin- eller salivprov) är inte heller tillförlitliga, fortsätter Magnus Nyqvist. Ofta handlar det om så kallade snabbtester där man får ett direkt svar. De stora, etablerade aktörerna inom Företagshälsovården använder dock tillförlitliga tester, säger han.

– Det som är viktigt i det här sammanhanget är att man hanterar proverna på ett arbetsrättsligt godkänt sätt. Och där saknas det ibland kunskap om vad som gäller.

Darko Davidovic på IF Metall menar att många av de drogrelaterade ärenden han stöter på handlar om personer som självmedicinerar, antingen beroende på smärta eller ADHD-relaterade problem.

//OSCAR MAGNUSSON

Vill du lära dig mer om arbetsrätt och rehabilitering när det gäller narkotika och alkohol? Här är kursen för dig.

Publicerad: 2019-09-25

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!