Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Dubbelt så vanligt att utrikes födda mobbas på jobbet

RAPPORT Utrikes födda upplever att de har tyngre jobb och att de utsätts för mer mobbning jämfört med personer födda i Sverige. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2023-08-21

Tungt fysiskt jobb med större risk för mobbning, så upplever många utrikesfödda sitt arbete. Foto: Adobe Stock

Cirka en miljon av alla yrkesarbetande i Sverige är utlandsfödda. Det motsvarar cirka 20 procent av alla som jobbar. Av dessa upplever de som är födda utanför Sveriges att de har en sämre arbetsmiljö än de som är födda i Sverige. Det gäller både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Detta framgår i en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Rapportens underlag kommer från Arbetsmiljöundersökningen (AMU) 2021 som Arbetsmiljöverket gör vartannat år. Detta var första gången som uppgifter samlats in om undersökningsdeltagarnas födelseland.

Utrikes födda anger i högre grad att arbetet är psykiskt ansträngande. De anger också, i högre grad, att de utsatts för kränkande särbehandling i form av mobbning och diskriminering på grund av religion, trosuppfattning eller etnisk tillhörighet. Andelen som säger att de utsatts för mobbning på arbetsplatsen är dubbelt så hög bland utrikes födda personer, 12 procent, jämfört med inrikes födda personer, 6 procent.

I rapporten framgår att det även är stor skillnad mellan utrikes- och inrikes föddas arbetsbelastning. Utrikes födda upplever i större utsträckning att de varje vecka är uttröttade i kroppen efter arbetet. Högst andel som anger att de varje vecka är uttröttade i kroppen efter arbetet finns i gruppen som är födda utanför Europa. Skillnaderna mellan grupperna kan, enligt rapporten, bero på vilka yrken och branscher utlandsfödda arbetar inom.

Tänkbara förklaringar till att de organisatoriska och sociala förhållandena i arbetsmiljön upplevs som sämre kan enligt rapporten vara diskriminering, trakasserier och brist på kommunikation med arbetsledare.

Oro att förlora arbetet på grund av tillfälliga anställningar är en annan förklaring. Utrikes födda arbetar i större utsträckning I branscher där det är mer vanligt förekommande med otrygga anställningar.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-08-21

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!