Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

En av tre har besvär av jobbet

Antalet personer som upplever besvär av jobbet har ökat, visar Arbetsmiljöverkets rapport. Den vanligaste orsaken är hög arbetsbelastning. Det finns mycket kvar att göra när det gäller hälsa på arbetet, säger generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Publicerad: 2021-09-02

Grundskolelärare är en av de yrkesgrupper som har högst andel besvär av arbetet enligt Arbetsmiljöverkets rapport. Foto: COLOURBOX

Trötthet, fysisk smärta och värk är de vanligaste typerna av besvär bland sysselsatta, tätt följt av besvär med nacke, axel och arm.

– Väldigt många känner sig väldigt trötta när man kommer hem från jobbet, 74 procent av de sysselsatta med besvär till följd av arbetet besväras av trötthet. Men det finns också problem som kanske inte syns, som sömnstörningar, huvudvärk, oro, ångest, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för analys och statistik på Arbetsmiljöverket.

Totalt är det 32 procent som uppger att de har besvär orsakade av sitt arbete. Detta är en ökning från 2018 då motsvarande andel var 28 procent.

– Vi tycker att det är en tydlig och stor ökning. Fyra procentenheter kan låta lite men räknar man upp det till antal sysselsatta är det ändå 200 000 personer, säger Ann Ponton Klevestedt.

Hon konstaterar att om resultatet räknas upp till hela befolkningen så innebär det att 1,6 miljoner människor upplever att de har besvär på grund av jobbet.

Yrkesgrupper som har högre andelar med besvär är bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, grundskolelärare men också snickare och anläggningsarbetare.

Nära 30 procent av de tillfrågade uppger att de varit frånvarande till följd av sina besvär.

– Räknar man upp detta till antal sysselsatta så är det ungefär en halv miljon personer, säger Ann Ponton Klevestedt.

Hög arbetsbelastning är enligt undersökningen den allra vanligaste orsaken. Och det gäller oavsett kön, ålder, inkomst, sektor, utbildningsnivå eller anställningsform.

Påfrestande arbetsställning eller långvarigt sittande anges som den näst vanligaste anledningen till besvär följt av krävande kunder, patienter och anhöriga.

I undersökningen syntes en markant skillnad mellan åldersgrupper. De yngre i åldern 16 till 29 år och 30 till 49 år uppger i hälften av fallen att man känner oro eller ångest eller har symptom på depression eller utmattningssyndrom.

– Det är ganska mycket högre siffror än de äldre åldersgrupperna. 30 till 49-åringarna har också mycket högre andel problem med minne, koncentration och tankeförmåga, säger Ann Ponton Klevestedt.

Arbetsgivarens vanligaste åtgärd vid besvär är enligt de svarande personlig stöttning från chefen eller hr. Näst vanligast är att man får avlastning med sina arbetsuppgifter. Mindre vanliga åtgärder är att gå ned i arbetstid, byter arbetsgivare eller blir omplacerad hos samma arbetsgivare.

Arbetsmiljöverkets undersökning ”Arbetsorsakade besvär” bygger på 11 500 intervjuer med sysselsatta i åldern 16 till 74 år.

//ELSA FRIZELL

Hela rapporten hittar du här

Foto: COLOURBOX

Publicerad: 2021-09-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!