Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Få förändringar i budgeten för arbetsmiljön

BUDGET Covid-19 har präglat arbetslivet och arbetsmiljön även under 2021. Det skriver regeringen när de lägger fram sin första budget.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2022-11-08

Tuffa ekonomiska tider väntar, sa finansminister Elisabeth Svantesson när hon presenterade budgeten. Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

När finansminister Elisabeth Svantesson på tisdagsmorgonen presenterade sin första budget kallade hon den för svagt åtstramande. Hon menade att regeringen tar ansvar i bistra tider. I den del av budgeten som går igenom läget på arbetsmiljöområdet konstateras att både antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar har ökat. Utvecklingen även för flera andra indikatorer för arbetsmiljön kan kopplas till pandemin, konstaterar regeringen.

Arbetsmiljöverket som har en central roll för tillsynen får 819 miljoner för nästa år och högre anslag de kommande åren, cirka 858 miljoner 2024 och cirka 873 miljoner 2025. I 2023-års priser är dock dessa summor något lägre när hänsyn tas till inflationen.

Anslaget får även användas till regeringens satsning för att bekämpa arbetslivskriminalitet och för bidrag till arbetsmarknadens parter och ideella organisationer så att dessa kan ge information och rådgivning om den nya visselblåsarlagen.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, ska sprida kunskap inom arbetsmiljöområdet. Myndigheten har också, liksom Arbetsmiljöverket, en roll inom den så kallade arbetsmiljöstrategin, som togs fram av den förra regeringen. Mynak ska ta fram kunskapssammanställningar, analyser och riktlinjer för att arbetsmiljöarbetet ska ske i linje med vad forskningen kommit fram till. Mynak får närmare 50 miljoner kronor i budgeten.

Staten ger varje år cirka 112 miljoner till de centrala arbetstagarorganisationerna och Svenska Hamnarbetarförbundet för arbetet med regionala skyddsombud. Under 2021 besöktes något färre arbetsplatser än tidigare år på grund av pandemin, skriver regeringen. De regionala huvudskyddsombudens huvudsakliga inriktning var systematiskt arbetsmiljöarbete, medicinska och sociala frågor. Även i denna budget avsätter regeringen 112 miljoner kronor för verksamheten.

Sverige är medlemmar i FN:s fackorgan för arbetslivs- och sysselsättningsfrågor, ILO. För detta avsätts drygt 33 miljoner.

Regeringen konstaterar också att statens utgifter för arbetsskador genom den statliga arbetsskadeförsäkringen under en längre period har minskat. Regeringen bedömer att minskningen fortsätter i år. Eftersom åldersgränserna justeras i pensionssystemet räknar regeringen dock med att utgifterna ökar de kommande två åren. Under 2025 tar dock trenden med färre nya anmälda skador över och utgifterna sjunker igen. Regeringen beräknar att drygt 2,3 miljarder behövs för arbetsskadeförsäkringen under 2023. För 2024 och 2025 beräknas anslaget till närmare 2,4 miljarder kronor respektive 2,3 miljarder kronor.

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Publicerad: 2022-11-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!