Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Få kvinnor i toppen

Få kvinnor har chefsjobb. Allra minst andel kvinnor är det i de absoluta toppjobben: verkställande direktörer och verkschefer, där bara 13 procent är kvinnor.

Publicerad: 2012-03-07

Det framgår av nya uppgifter från SCB. Könsfördelningen är något jämnare i gruppen Chefer för särskilda funktioner (här finns bl a ekonomichefer och personalchefer), där 30 procent är kvinnor och bland drift- och verksamhetschefer med 37 procent kvinnor. Totalt 78 700 kvinnor hade ett chefsyrke under 2010, som SCB:s uppgifter kommer ifrån, mot 158 800 män.

I samtliga branscher är andelen kvinnor bland de anställda större än andelen kvinnor bland cheferna. Störst är skillnaden i bank- och finansvärlden. Där är andelen kvinnliga anställda 55 procent, men andelen kvinnliga chefer bara 34 procent.

Det skiljer minst i byggbranschen, där andelen kvinnor bland de anställda bara är en halv procent lägre än bland cheferna. Byggsektorn är dock starkt könsuppdelad: 9 procent av de anställda är kvinnor.

Arbetsmarknaden är fortfarande starkt könsuppdelad, när det gäller kvinnors och mäns yrken. Av dem som arbetar inom vården var 80 procent kvinnor och inom industrin var 75 procent män.

Bland undersköterskor/sjukvårdsbiträden, Sveriges största yrke, är 93 procent kvinnor. Yrket med jämnast könsfördelning bland Sveriges 30 vanligaste yrken är läkare, med 49 procent kvinnor och 51 procent män.

De mest mansdominerade yrkena är installationselektriker och byggnadsträarbetare/inredningssnickare där 99 procent är män. Typiska kvinnoyrken är barnmorskor och tandsköterskor, där mindre än en procent är män, enligt SCB:s uppgifter om yrkesstrukturen i Sverige 2010.

•Enligt Försäkringskassans uppgifter har sjuktalen för svenska kvinnor sjunkit de senaste åren, men kvinnor är fortarande oftare sjukfrånvarande än vad männen är.

Ifjol fick kvinnor ersättning från försäkringskassan i genomsnitt 32,7 dagar. Motsvarande för män var 22,7 dagar.

Vanligaste skälen för att kvinnor sjukskriver sig är depressioner, neurotiska och stressrelaterade syndrom samt ryggsjukdomar.

– Vi ser att sjuktalet för kvinnor sjunker men vi behöver veta mer om varför kvinnor fortfarande har ett högre ohälsotal än män. Det vill vi se mer forskning på, kommenterar Försäkringskassans analys- och prognoschef Laura Hartman.

•Sysselsättningen ökade ifjol för första gången på tio år mer för kvinnor än för män. Det så kallade sysselsättningsgapet, som är skillnaden i sysselsättningsgrad mellan könen, minskade under 2011 jämfört med 2010. Förra året var sysselsättningsgapet mellan könen 4,5 procentenheter jämfört med 4,9 år 2010.

Det var de utrikesfödda kvinnorna som stod för den största ökningen av sysselsättningsgraden förra året – ett trendbrott, enligt Arbetsförmedlingen. Här är dock sysselsättningsgapet fortfarande stort, mer är tio procentenheter, mellan kvinnor och män som är födda utanför Europa. Endast hälften av dessa kvinnor i arbetsför ålder är sysselsatta. För inrikes födda kvinnor är den siffran 76,5 procent.

Publicerad: 2012-03-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!