Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Facket varnar för psykisk ohälsa i byggbranschen

Arbetsgivare inom byggbranschen brister i arbetet för psykisk hälsa, visar en enkät från fackförbundet Byggnads. Psykisk ohälsa borde tas på lika stort allvar som fysiska risker, menar de.

Publicerad: 2020-09-14

Arbetsmiljödiskussionen i byggbranschen får inte bara handla om fysiska faror, menar Byggnads.

Byggbranschen måste bli bättre på att förebygga psykisk ohälsa och ta hand om dem som mår dåligt. I synnerhet i en tid då oron på arbetsmarknaden är stor. Det menar Byggnads, som nu startar ett arbete för att öka den psykiska hälsan i branschen.

I samarbete med en expertgrupp från Karolinska Institutet har de tagit fram informationsmaterial till sina medlemmar och förtroendevalda. De har också utbildat sitt medlemscenter i att kunna ge råd.

Tanken är att det ska finnas ett skyddsnät som kan fånga upp dem som mår dåligt. Precis som att arbetsgivare ska ha rutiner för skyddsräcken och skyddsutrustning har de ett ansvar för att anställda ska må bra psykiskt, konstaterar Byggnads.

Frågan måste tas på större allvar och alla har ett ansvar för att våga fråga och ta sig tid att lyssna, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande.
– Att så många riskerar att må dåligt och att beredskapen är låg kan leda till större problem som ökat alkoholbruk, våld eller i värsta fall självmord.

I en enkät till skyddsombud inom Byggnads säger 37 procent att det saknas beredskap eller handlingsplan för att ta hand om psykiska besvär. Hälften ser en risk för ökade psykiska besvär på arbetsplatsen, kopplat till en mer osäker arbetsmarknad. Ungefär var fjärde ser redan att besvär kopplade till arbetsmarknaden har ökat. Nästan hälften upplever att arbetsplatsen inte har tillräcklig beredskap för att stötta dem som riskerar att må dåligt.

//ANN PATMALNIEKS

BYGGNADS RÅD FÖR BÄTTRE PSYKISK HÄLSA
1) Våga fråga. En första kontakt kan börja med frågor som: Det var länge sedan du skrattade, hur är det med dig? På riktigt?Ta hjälp om det behövs.
2) Företagshälsan kan bedöma om det behövs vård och slussa vidare. Arbetsgivaren har ansvar att hjälpa. I Byggnads fall kan även medlemscentret hjälpa till.
3) Ställ krav på arbetsgivaren. Rutiner, beredskap och handlingsplan ska finnas.

Publicerad: 2020-09-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!