Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Fall är den vanligaste olyckan

Publicerad: 2015-03-12

Att ramla och falla är den vanligaste orsaken till svåra arbetsolyckor. Särskilt utsatta är kvinnliga anställda i kommun och landsting.

Totalt har 12 871 allvarliga arbetsolyckor, som lett till minst en månads sjukskrivning eller medicinsk invaliditet, inträffat under 2008–2013 i kommuner och landsting. Nära hälften (42 procent) klassas som fallolyckor. Åtta av tio drabbar kvinnor. Ungefär hälften av fallolyckorna leder till bestående men, enligt en ny rapport från AFA Försäkring, som bygger på uppgifter i den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen

De äldre, i åldern 56-64 år, drabbas hårdast av fallolyckorna. De har sämre balans och reaktionsförmåga och ramlar därför lättare. De har också sämre möjlighet att klara fallen, löper högre risk att få frakturer och skadorna läker långsammare.

Bland kvinnor drabbas vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter och oftare än andra. De snubblar, halkar och ramlar ofta i brukares hem och under förflyttningar mellan brukares hem, t ex på isfläckar.

Fallen är också vanligare bland personal på fritidshem och förskolor. De snubblar, t ex över leksaker, och halkar på våta golv inomhus. De ramlar även över ojämnheter i marken när de vistas utomhus med barn.

Ett exempel på händelseförlopp hämtat ur AFA-rapporten:

Kvinnlig undersköterska, 64 år: ”Jag halkade i en boendes spyor som låg på golvet.”

Konsekvens: Fraktur på överarmen, medicinsk invaliditet 5 procent.

Hos män är de mest utsatta yrkesgrupperna fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m.fl. och lärare. Risken att falla från en höjd är högre bland män än bland kvinnor.

Exempel på händelse:

Manlig fastighetsskötare, 41 år: ”Rensade hängrännor på taken. Föll ner och skadade ryggen.”

Konsekvens: Fraktur på ländkota, sjukskriven i mer än 30 dagar.

Rapporten pekar ut olika förslag på åtgärder för att minska fallriskerna.. För olyckor som sker utomhus vintertid ska man t ex tänka på:

  • Halkskydd på in- och utgångar
  • Sandning och snöröjning
  • Broddar och ändamålsenliga skor

För fall från höjd:

  • Använda stegar och pallar med fallskydd
  • Undvik att stå på stolar för att arbeta på höjder, se till att personalen har riktig utrustning.

Publicerad: 2015-03-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!