Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Får man prata jobb på fikarasten?

FRÅGA EXPERTEN Är det okej att prata jobb på fikarasten eller leder det bara till stress? Vår expert Patrik Nyström resonerar om för- och nackdelar.

Publicerad: 2023-08-10

Fika rasten, bra tillfälle att prata jobb eller bäst att låta bli? Foto: John Tuesday/Unsplash

FRÅGA I vår arbetsgrupp har det blivit en konflikt över om det ska vara okej att prata jobb på fikarasten eller inte. Det finns flera som har utryckt behov att rasten ska få vara en frizon från jobb och som blir stressade av att prata om arbetsuppgifter. Under en personalkonferens kom vi därför fram till att vi skulle låta bli att prata jobb under luncher och raster. Men, alla höll inte med och pratar trots detta om jobb under pausen. De tycker det är ett bra tillfälle att kunna ta upp saker när alla ändå är samlade plus att det kan vara svårt att separera, samtalen vindlar in i varandra. För mig som chef har detta blivit svårt att hantera. Vad ska jag göra?

SVAR Tack för din fråga! Bra att du hör av dig om ett tema som är viktigt och som det på många arbetsplatser slarvas med, nämligen att få till tid för återhämtning. Jag vill börja med att lyfta flera utmaningar som din fråga innehåller:

  • Gemensamma överenskommelser eller regler.
  • Individualiserat förhållningssätt, det som passar för en majoritet kanske inte passar enskilda medarbetare.
  • Efterlevande av tagna beslut och överenskommelser.
  • Kvalitet i beslutsfattande. Har alla blivit hörda och involverade?
  • Trovärdighet som chef genom att lyssna in olika behov, fatta genomtänkta beslut och hålla på tagna beslut.
  • Graden av medarbetaransvar kontra chefsstyrning. Vilka frågor ska chefen ta hand om och vilka bör medarbetarna själv klara av?

Du skriver att det har blivit svårt att hantera och du nämner att det har blivit en konflikt. Ibland när flera är emot ett beslut som har tagits kan det visa sig genom bristande efterlevnad. Vid mötet togs ett beslut men det fanns ett motstånd som även har visat sig senare i de situationer beslutet rör.

Du har identifierat två olika behov i personalgruppen, att ha en fristad från jobbprat samt att ha möjlighet att prata den tid som personalen naturligt ses. Är det en fråga som kräver endast ett svar? Då innebär det att några blir nöjda och några missnöjda. Går det att värna om båda gruppers behov? Rätten till en fristad i det gemensamma rummet är viktig och bör värnas. Möjligheten att kommunicera om gemensamma ärenden och utmaningar är också värd att ta på allvar.

Jag kan inte ge något rätt eller fel svar på vad du ska göra. Däremot kan en idé vara att fundera över om du kan ta upp med gruppen att det inte har blivit så bra efter det ni kom överens om. Och att du därför skulle vilja diskutera detta en vända till. Förslagsvis med en kortare diskussion eller workshop, där ni reflekterar kring hur ni kan ta tillvara båda dessa delar. Dela gärna in gruppen i bikupor och byt en eller par gånger och samla tankar och idéer på lösning. Kanske måste inte du som chef ta ett beslut utan mer stötta gruppen att finna en egen lösning. Hoppas du fått någon guidning i detta. Stort lycka till!

// PATRIK NYSTRÖM, leg psykolog med inriktning arbets- och organisationspsykologi.

Foto: John Tuesday/Unsplash

Publicerad: 2023-08-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!