Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Farlig skolmiljö var tionde kränkt eller slagen

Skador av sparkar, slag eller annat fysiskt våld har drabbat 15 procent av pojkar på högstadiet. Bland flickorna är det 9 procent som utsatts för fysiskt våld i skolan. Det visar en ny enkät.

Publicerad: 2011-12-12

Kartläggningen av skolvåldet har gjorts av forskare vid Stockholms universitet, på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Drygt 2 000 lärare och elever i årskurs 6-9 har svarat på frågor om hur vanligt det är med hot och våld i skolan, men också förekomsten av mobbning och trakasserier.

Forskarna har ställt frågor om en rad olika typer av hot och våld, t ex fysiskt våld. Där visar resultatet att elever är mer utsatta än lärare och pojkar/män mer än flickor/kvinnor. 15 procent av pojkarna säger att de utsatts för slag, sparkar eller att de på annat sätt blivit fysiskt skadade. Motsvarande andel bland flickorna är 9 procent. Bland lärarna är det 5 procent av kvinnorna och 7 procent av männen som drabbats av fysiskt våld.

Cybervåld, där förövaren använder internet eller mobilen för att tillfoga offret skada, är betydligt vanligare bland elever jämfört med lärare. 59 procent av eleverna och 28 procent av lärarna har råkat ut för cybervåld. Flickorna är mer utsatta jämfört med pojkarna. Bland lärarna däremot är det ingen skillnad mellan könen vad gäller cybervåld.

När det gäller mobbning svarar 2 procent av de manliga lärarna och 4 procent av de kvinnliga att de blivit utsatta för mobbning från kollegor under det senaste halvåret. Fler lärare har blivit mobbade av elever under samma tidsperiod: 5 procent av männen och 10 procent av kvinnorna.
Elever har inte fått frågan om mobbning, däremot hur länge man utsatts för hot och våld. Mellan 9 och 26 procent av de utsatta flickorna och 13 och 29 procent av de utsatta pojkarna hade blivit utsatta för negativa beteenden under mer än ett år.

Sammantaget visar studien att åtminstone var tionde lärare och elev har blivit utsatta för en stor mängd våldshändelser och kränkande beteenden under det gångna året.

Många väljer att inte berätta om sin utsatthet. Bland eleverna är det mer än hälften av pojkarna och fyra av tio flickor som inte säger något om att de drabbats. Av dem som verkligen gjort rapporterat det inträffade säger en majoritet, både bland lärare och elever, att anmälan inte inneburit att situationen förbättrats.

Publicerad: 2011-12-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!