Allt om arbetsmiljö logga
Rättsläget

Farliga ämnen var inte märkta

VITE Skyddsutrustning som inte används och bara viss märkning av farliga produkter och på arabiska. Nu får bilvårdsföretaget betala 20 000 kronor i vite.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2022-12-05

Arbetsmiljöverket saknade så kallade faropiktogram på de kemiska produkterna. Bilden visar hur det kan se ut och är inte från det aktuella företaget. Foto: Adobe Stock

Det fanns kemiska produkter överallt på bilvårdsföretaget Hässleholm Rekproffset AB. En förteckning över de farliga ämnen som användes saknades liksom en bedömning av riskerna med produkterna. Skyddsglasögon, skyddshandskar och andningsskydd saknades och arbetstagarna hade inte fått information om risker eller hur de skulle skydda sig.

Det framkom när Arbetsmiljöverket inspekterade i september 2020. Rutiner för kontroll av de trycksatta anordningarna och märkning av de kemiska produkterna med någon form av symbol för fara saknades också. Verket krävde att bristerna skulle rättas till.

De åtgärder som företaget gjorde räckte inte och Arbetsmiljöverket beslutade att företaget senast den 20 april 2021 skulle ha åtgärdat bristerna. Annars hotade ett vite på 30 000 kronor.

Kraven från myndigheten delades in i fyra områden; rutiner för de trycksatta anordningarna, förteckning över de farliga ämnena och skyddsåtgärder för de anställda, märkning av burkar och anlitande av extern hjälp vid behov.

Arbetsmiljöverket följde upp och konstaterade att företaget erbjudit viss skyddsutrustning och märkt en del burkar. Vitesbeloppet sänktes därför till 20 000 kronor när Arbetsmiljöverket ansökte om att förvaltningsrätten skulle döma ut vitet.

Företaget ville inte betala. Företrädaren menade att kunskap om produkter och risker fanns i både bolaget och hos arbetstagarna. Arbetsmiljöverket hade också dragit slutsatser utan att ta reda på helheten.

Bolaget påpekade att det fanns märkning på hyllorna där produkterna stod. Förvaltningsrätten konstaterade dock att det saknades information på själva burkarna, vilket varit ett tydligt krav. Märkningen var också på arabiska. Det var inget problem i sig eftersom det var det språk som arbetstagarna bäst förstod. Men Arbetsmiljöverket invände att exempelvis Räddningstjänsten kan behöva märkning på svenska. Förvaltningsrätten instämde men påpekade att verket inte tydligt haft med det på sin kravlista.

Förvaltningsrätten noterade att bolaget sagt att de hade en förteckning över de farliga ämnena och säkerhetsbladen för de farliga kemiska produkterna, men att de aldrig lämnat in den till verket.

Bolaget uppgav också att de hade skyddsutrustning men att arbetstagarna vägrat att använda den. Arbetstagarna är vuxna människor och kan inte tvingas, menade bolaget. Förvaltningsrätten påminde att det är arbetsgivarens ansvar att göra det som behövs för att ingen ska skada sig eller bli sjuk.

Rätten bedömde att bolaget inte uppfyllt kraven på åtgärdslistan och dömde ut det jämkade vitet.

Bolaget överklagade beslutet först till kammarrätten och sedan till Högsta Förvaltningsdomstolen. Bolaget hänvisade bland annat till att det hade blivit missförstånd under inspektionen på grund av språkproblem. Inget prövningstillstånd beviljades i någon av instanserna – förvaltningsrättens dom gäller.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM, MÅL 17947-21

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2022-12-05

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!