Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Farliga färger såldes utan allergivarning

Publicerad: 2017-03-15

Hudallergierna hos målare har ökat. En ny granskning visar att vissa färger och limmer inte har varningstexter på förpackningarna – trots risken för allergier och hudbesvär.

För drygt tio år sedan förbjöds färger baserade på lösningsmedel. De ersattes huvudsakligen med vattenbaserade färger. Problemet med dessa färger är att de innehåller konserveringsmedel, så kallade isothiazoliner, som kan ge hudbesvär och eksem.

Problemen har visat sig drabba många. I en enkät som Målareförbundet gjort med runt 1500 medlemmar svarade omkring 30 procent att de hade någon form av hudproblem eller eksem.

Kemikalieinspektionen har nu i ett nytt tillsynsprojekt granskat 41 målarfärger och lim. De flesta färgerna var korrekt märkta med allergivarningar om så behövdes. I tre fall fattades dock märkning om risk för allergiska besvär trots att analysvärdena visade att det krävdes en sådan varningsmärkning.

– Jag är inte så förvånad eftersom vi tittade på lite mindre företag och importörer där kunskapen inte alltid är så stor som hos de stora tillverkande företagen, säger Jörgen Rosberg, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Granskningen har gett effekt. Två företag drog självmant tillbaka en av sina produkter, och i ytterligare ett fall har Kemikalieinspektionen förbjudit försäljning.

– Om man arbetar som målare är det viktigt att läsa den information som finns om produkterna, och hur man skyddar sig. Och att man använder skyddsutrustning, säger Jörgen Rosberg.

Under året ska också forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg titta närmare på hur målare påverkas av isothiazoliner. Utöver hudproblem ska man även undersöka om det påverkar luftvägarna, något som inte gjorts tidigare.

Luftmätningar ska göras i 50 målares arbetsmiljöer. Dessutom ska 4 000 målare få svara på en enkät om de upplever hudirritationer eller luftvägsbesvär.

Publicerad: 2017-03-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!