Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Farligt ämne kartläggs

FORSKNING Förra året sänkte Danmark gränsvärdet för sexvärt krom, som används i bland annat rostfritt stål. Sverige har inte följt efter. Forskare kartlägger nu hur många som exponeras för det cancerframkallande ämnet.

Publicerad: 2022-01-24

Svetsning i rostfritt stål kan leda till exponering för krom-6. Foto: Colourbox

Många av er har sett filmen Erin Brockovich, som bygger på en verklig historia. Men alla kanske inte kommer ihåg vad som egentligen förgiftade grundvattnet i den lilla staden Hinckley där många invånare drabbades av cancer.

Ämnet som energiföretaget på orten inte tog hand om var sexvärt krom (krom-6). Detta rejält farliga ämne finns inte bara i Hinckley, utan även på många arbetsplatser i Sverige.

Hur många riskerar att exponeras för det? Det vet vi inte. Men Karin Broberg, professor på Arbets- och Miljömedicin i Lund har nu fått forskningsmedel från Afa Försäkring för att undersöka saken.

Tillsammans med kollegor i Lund och andra arbets- och miljömedicinska kliniker ska arbetsplatser där krom-6 misstänks förekomma sökas upp runt om i landet, exponeringen i luft mätas och blodprover tas på de anställda.

– Det gjordes en kartläggning 1996 som resulterade i uppskattningen att 10 000-20 000 arbetare exponerades. Nu vill vi få en säkrare bild av läget.

Sexvärt krom är grundämnet krom när det oxiderat och tappat sex elektroner. Detta gör att krom-6 lättare binder till andra ämnen. Väldigt förenklat kan man säga att krom-6 vill kompensera för de saknade elektronerna.Ämnet används vid bland annat tillverkning av rostfritt stål eftersom det förhindrar korrosion. Det används även vid till exempel förkromning, i träskydd och i vissa färger.

I bunden form är ämnet oskadligt, men när ämnen där det ingår hettas upp kan de frigöras. De som svetsar i rostfritt stål eller gjuter material där krom-6 ingår är exempel på grupper som riskerar att exponeras.Och det är alltså inget ämne att leka med. Karin Broberg säger:

– Man har vetat sedan länge att det är cancerframkallande. Framför allt handlar det om lungcancer, men även om tumörer i näsgångarna. Dessutom kan exponering leda till andra lungsjukdomar samt skador i lever och njurar.

Krom-6 har länge diskuterats i EU och i andra länder. På EU-nivå fanns det ett beslut om att användning av ämnet från 2017 skulle kräva speciella tillstånd, men detta kom att rivas upp och fram till 2024 är begränsningarna få. Dock råder ett gränsvärde på 5 mikrogram per kubikmeter luft.

Enligt Karin Broberg går det att ersätta krom-6 i en del tillverkningsprocesser. Men det är svårt i den kanske viktigaste; framställnings av rostfritt stål. Där får man tills vidare satsa på effektiva skyddsåtgärder för dem som riskerar att exponeras. Då är gränsvärden viktiga. I Sverige gäller det som beslutats på EU-nivå – 5 mikrogram/m3. Men Karin Broberg anser att det behöver ses över.

EU:s kommitté för gränsvärden skattade 2017 risken för lungcancer under en 40-årsperiod för exponerade arbetare till 20 extra fall per 1000 arbetare. Det är långt över vad man brukar anse som tolerabelt.

– I flera länder har man sänkt gränsvärdet. I Danmark ligger det på 1 mikrogram sedan förra året, och ska sänkas ytterligare. Målet är 0,25 mikrogram. I USA rekommenderas ett gränsvärde på 2 mikrogram. Det finns absolut skäl för en översyn. Om det anses praktiskt möjligt med sänkta gränsvärden i vårt grannland, borde det fungera även i Sverige.

Marianne Walding, sakkunning inom kemiska risker vid Arbetsmiljöverket, säger dock att någon översyn av gränsvärdet för krom-6 inte pågår för närvarande. Hon hänvisar till att det svenska gränsvärdet är detsamma som inom EU.

– Just nu är vi väldigt upptagna med att se över vår regelstruktur. Men sannolikt kommer flera gränsvärden att ses över så småningom. Det kommer att ske en översyn även inom EU.

Karin Brobergs forskningsprojekt har redan inletts. I det första skedet görs luftmätningar. I nästa steg ska blodprover tas och analyseras. Projektet pågår till 2023, men redan nästa år hoppas hon på att resultat från luftmätningarna ska kunna presenteras.

– Vi hoppas på att mätningarna ska visa hur exponeringen ser ut, inom vilka branscher som riskerna är störst och hur många som utsätts. Det kan ge ett underlag för diskussionen om gränsvärden, men även för riktlinjer om hur sexvärt krom ska kunna hanteras så att människor inte skadas.

Foto: Colourbox

Publicerad: 2022-01-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!