Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Färre olyckor men svårare följder

Risken för allvarliga arbetsolyckor och för arbetssjukdomar har minskat de senaste åren. Däremot visar de riktigt svåra olyckorna, som leder till invaliditet, inget tecken på att minska.

Publicerad: 2010-06-03

Det framgår av den statistik som AFA Försäkring redovisar i sin årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Varje år inträffar ungefär 28 000 godkända arbetsolycksfall.
Antalet allvarliga arbetsolycksfall, som leder till sjukskrivning i minst 30 dagar och/eller medicinsk invaliditet, har minskat från 2,7 per 1 000 sysselsatt 1997 till 2,0 per 1 000 sysselsatta 2008.

Det verkar dock som om när en olycka verkligen inträffar så är den allvarligare.

De riktigt svåra olyckorna, som leder till någon form av medicinsk invaliditet, har nämligen inte minskat. Varje år leder omkring 4 000 arbetsolyckor till invaliditet. De drabbar anställda inom samma yrkesgrupper år efter år: tillverknings- byggnads- och gruvindustrin, samt jord- och skogsbruk.

Antalet arbetssjukdomar har minskat de senaste åren. De vanligaste orsakerna till arbetssjukdomar bland män är buller och vibrationsskador. Hos kvinnor utgör hudsjukdomar drygt en fjärdedel av de godkända arbetssjukdomarna. Bullerskador som drabbar kvinnor har ökat de senaste åren.

Antalet nya långa sjukfall har minskat successivt sedan 2001. De vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna är skelettets och rörelseorganens sjukdomar (42 procent) samt mentala diagnoser (23 procent).

Publicerad: 2010-06-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!