Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Fem orsaker till dåligt ledarskap

NY BOK Vi har mycket kunskap om hur vi skyddar oss mot farliga ämnen på arbetsplatsen. Men mot dåligt ledarskap har vi inget andningsskydd. Det säger Anders Örtenblad, professor i arbetsvetenskap, som efterlyser en ledarskapsdebatt.

Publicerad: 2021-08-24

Det kan finnas ett stort mörkertal när det gäller effekten av dåligt ledarskap för människors mående på jobbet, tror Anders Örtenblad, professor i arbetsvetenskap. ILLUSTRATION: Shutterstock

Det finns åratals av ledarskapsforskning, hyllmeter efter hyllmeter med managementböcker och massor av konsulter. Ändå är det dåliga ledarskapet utbrett. Det menar Anders Örtenblad, professor i arbetsvetenskap vid universitetet i Agder i Norge.

– Om man tänker på all energi och tid som är lagd på att forska och konsulta om ledarskap, så är vi för dåliga och vi gör inte så mycket åt problemen. Det drabbar medarbetare, ägare, skattebetalare, klimatet och ledarna själva.  

Han efterlyser en debatt och mer forskning om orsaker till varför det ser ut så här. Ledarskapsforskning har traditionellt sett fokuserat på vilka egenskaper som krävs för att bli en bra ledare. De senaste tjugo åren har det kommit en del studier om vad som karaktäriserar dåligt ledarskap, men ännu är den forskningen i sin linda och mer behövs, menar han.

I antologin Debating Bad Leadership: Reasons and Remedies har han satt samman internationella ledarskapsforskare som får ge olika perspektiv på frågan varför det finns så många dåliga ledare. Med boken vill han få i gång ett samtal om orsaker och lösningar, till en början inom akademin, men han vill även se ett problematiserande om ledarskap på våra arbetsplatser.

– Vi måste komma till en situation där man tar upp dåligt ledarskap i arbetsmiljöarbetet lika tydligt som då man pratar om att vissa kemikalier är farliga. Om vi tittar på hur många som mår dåligt eller riskeras att skadas så tror jag att ledarskap generellt skapar mer problem, säger Anders Örtenblad.

Vad är ett dåligt ledarskap?

– Man brukar skilja på det som är oetiskt och det som inte är effektivt. Oetiskt kan till exempel vara ledare som fattar beslut som gynnar dem själva i stället för verksamheten eller som bryter mot lagar och regler. Ineffektivt är att ledarskapet inte når upp till målen.

Men definitionerna behöver förfinas, anser han. Ett ledarskap kan vara effektivt på kort sikt men på lång sikt leda till att verksamheten går omkull. Och det som är konstruktivt för verksamheten kanske är destruktivt för medarbetarna.

//ELSA FRIZELL

HÄR ÄR DE VANLIGASTE ORSAKERNA TILL DÅLIGT LEDARSKAP
I boken, Debating Bad Leadership: Reasons and Remedies, belyser forskarna en rad olika orsaker till dåligt ledarskap. Anders Örtenblad lyfter fram fem av deras vanligaste förklaringar:
1.Rekryteringen måste bli bättre.
Vi rekryterar fel personer till ledarroller som därmed inte kan göra ett bra jobb. Bland annat finns likhetsförklaringen. Befintliga dåliga ledare rekryterar människor som liknar dem själva.
2.Ledarrollen är fel utformad
Vi ställer mycket höga krav på människor som har ledarskapspositioner. Positionerna är övermänskliga och rollen behöver vara utformad på ett annat sätt.
3.Ledare blir det av fel anledning
De är mer intresserade av makt, ökad lön och status, än av att leda andra.
4. Inga ledare utan följare.
Alla har ansvar att säga ifrån och inte låta ledare vara dåliga. Det kan kräva en översyn av arbetsmarknadens regler och lagar för att följarna ska våga säga ifrån.
5. Ledare har för dålig kunskap
Många blir befordrade på grund av att de är duktiga på verksamheten, men man måste lära sig att också bli en duktig ledare.

I nästa nummer av Du&jobbet kan du som prenumerant läsa om forskning från Försvarshögskolan om hur du känner igen två slags dåliga chefer – och gör något åt saken. I din brevlåda 21 september.

Publicerad: 2021-08-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!