Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Fler företag låter anställda jobba ideellt på arbetstid

Publicerad: 2013-10-29

Många vill göra något meningsfullt och det har blivit viktigare för företag att visa vad de står för. Allt fler arbetsgivare låter numera sina anställda delta i volontärprogram.

Anna Snell är ansvarig för Volontärbyråns samarbeten med näringslivet och hjälper företag att engagera sig ideellt. Det kan gälla enskilda medarbetare eller vara en gruppaktivitet. Hon skräddarsyr en lösning efter arbetsplatsens behov.

– Företagen ser en möjlighet att skapa ett gemensamt intresse bland personalen och vill visa att de bryr sig, både om sina anställda och om samhället, säger hon.

Anna Snell, Voluntärbyrån

Anna Snell påpekar att det alltid måste vara frivilligt att som anställd delta i programmet. För företaget finns det framförallt två olika sätt att engagera sin personal. Det kan vara att man uppmuntrar personalen att på fritiden jobba ideellt och kanske sponsrar dem med några timmars betald arbetstid. Eller också sker engagemanget som en gruppaktivitet på arbetstid där flera personer tillsammans under en dag hjälper en organisation att måla om ett hus eller någon annan lämplig uppgift för en grupp. Detta kan vara ett alternativ till att åka till en kursgård och där ha olika aktiviteter för att stärka arbetsgruppen och gemenskapen.

Att allt fler företaget söker sig till Volontärbyrån och vill ha hjälp tror hon beror på att det blir allt viktigare att visa för medarbetare och kunder vad företagen står för. Att ett företag håller sig till lagar och avtal räcker inte, företaget bör också ta ansvar i samhället.

– Jag tror att den yngre generationen kommer att kräva detta i än större utsträckning. Det visar olika undersökningar, att lönen inte står för lika stor del av vad ett jobb betyder som den gjorde tidigare. Yngre personer söker sig till företag som delar deras egna värderingar och ser sitt arbete i ett större perspektiv.
Företag är också mer påpassade idag av media, påpekar hon. Allmänheten vill att de ska göra rätt saker, på rätt sätt.

– Det är en trend vi ser och vi på Volontärbyrån kan vara en länk mellan näringsliv och den ideella sektorn, säger Anna Snell. Forskning visar att personer som arbetar ideellt mår bra av det, att ge av sig själv upplevs som att göra något bra. När man jobbar i grupp har man roligt med kollegorna, samtidigt som man gör en god insats. Dessutom blir det ett sätt att få nya erfarenheter, något som också kommer företagen till godo. De företag som har ett volontärprogram får positiva reaktioner från de anställda och de som arbetat ideellt blir ofta ambassadörer för projektet och berättar för andra vad de gör.

– Det skapar en stolthet för det egna företaget. Företagsidealitet är mer utbrett i andra länder och USA får ses som föregångslandet. Där har 90 procent av de 500 största företagen (sett till omsättning) ett volontärprogram för sina anställda. I Sverige är den andelen lägre än fem procent.

– I Sverige har vi dels en annan företagskultur, dels ser vi inte på engagemang på samma sätt. Här har folkrörelsen haft en stor betydelse och välfärden har varit uppbyggd på annat sätt. Men nu ser vi en förändring i Sverige vad gäller företagens vilja att engagera sig ideellt.

I genomsnitt arbetar svenskar 16 timmar per månad ideellt, i allt från idrottsklubbar till styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningar.

– Jag tror att företag har mycket att lära av ideella organisationer och vice versa. Medarbetare delar kunskap och lär sig nytt, får se nya verkligheter och bygger broar, säger Anna Snell.

Volontärbyrån finns förutom i Stockholm även i Piteå och i Uppsala, men förmedlar kontakt mellan volontärer och ideella organisationer i hela landet. Även privatpersoner som vill engagera sig kan ta kontakt.

 

Tina Augustsson

Publicerad: 2013-10-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!