Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Fler jobbar till 65 år

Publicerad: 2018-11-20

2016 jobbade 75 procent av männen fram till 65-årsdagen, jämfört med 55 procent 20 år tidigare. De närmar sig nivåerna i början på 60-talet, då 85 procent arbetade så länge. Samma utveckling syns för kvinnor.

De äldres återgång till arbetsmarknaden är den största demografiska förändringen av arbetskraftens sammansättning de senaste 20 åren, enligt en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

De äldres hälsa har förbättrats kraftigt de senaste 50 åren och medellivslängden har ökat. 75 procent i åldrarna 55-64 uppger idag att hälsan är god.

Den fysiska arbetsmiljön har också förbättrats betydligt, bl a har arbeten som medför tunga lyft och dagliga svettningar minskat markant. Under samma period sjönk samtidigt de äldres arbetskraftsdeltagande.

Mycket tyder på att det är åtstramningar när det gäller förtidspension, som ligger bakom att fler jobbar idag. Tidigare kunde personer förtidspensioneras pga av dålig arbetsmarknad. Idag är försäkringen inriktad på dem med sämst hälsa. Minskningen av sjukförmåner som inkomst har vägts upp av ökade arbetsinkomster.

De äldres hälsa har varit tillräckligt god för att undvika att de som tidigare fick förtidspension flyttats över till andra bidragssystem, enligt rapporten. Åtstramningarna sammanfaller dock med att förtroendet för Försäkringskassan har minskat.

Sverige har i en internationell jämförelse hög andel sysselsatta 55-64 åringar. I t ex USA jobbar dock fler över 65 år.  I Sverige är det ca 25 procent av männen och 20 procent av kvinnorna som gör det.

Det finns inga biologiska skäl till att arbetsförmågan skulle avta vid 65 år och potentialen är stor för fler i jobb, enligt rapporten. Hindren hänger snarare ihop med normer och värderingar, bl a efterfrågar få arbetsgivare äldre arbetskraft. Det finns en utbredd åldersdiskriminering som inte hänger ihop med att förmågorna skulle vara sämre.

Publicerad: 2018-11-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!