Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Fler skiljer sig om de jobbar mest med motsatt kön

Könsfördelningen i en yrkesgrupp har stor betydelse för om ett förhållande ska hålla.

Publicerad: 2011-06-08

Det konstaterar Statistiska centralbyrån (SCB), efter att ha undersökt de 160 000 par som bildades 1999 till 2001 och hur stor andel av dem som hade separerat tio år senare.

Separationer är vanligare i yrken där det egna könet är i minoritet. Störst andel separerade män finns i köks- och restaurangbranschen, städare samt vård- och omsorg, där det arbetar betydligt fler kvinnor än män.

För kvinnor är det vanligast med separationer i mansdominerade yrkesgrupper som t ex målare, svetsare och maskinförare.

Rent generellt så är skilsmässor betydligt vanligare bland par med låg utbildning.

Säkerhetspersonal är den yrkesgrupp som skiljer sig allra mest. Här ingår jobb som brandmän, väktare och kriminalvårdare. Drygt var fjärde person i de branscherna hade skiljt sig under den undersökta tioårsperioden.

Andra vanliga skilsmässobranscher är köks- och restaurangpersonal, servicesektorn samt renhållnings- och återvinningsarbetare.

Den bransch där man håller ihop mest är specialister inom biologi, jord- och skogsbruk. Bara en av tio i den yrkesgruppen hade separerat från sin partner under perioden.

Ingenjörer, arkitekter, lantmästare, fysiker och matematiker – andra yrken som kräver högskoleutbildning har också låg andel separerade, enligt det nya numret av SCB:s tidskrift, Välfärd.

•Att lågutbildade har en högre andel skilsmässor redovisade Du&jobbet i en undersökning 2009 (se nr 10/09). Den byggde på uppgifter om hur stor andel i olika yrken som hade skilt sig under ett år. I skilsmässotoppen var då renhållnings – och återvinningsarbetare.

Publicerad: 2011-06-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!