Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Fler upplever jobbet som meningslöst

Publicerad: 2019-09-05

Allt färre ser meningen med jobbet. Unga, och anställda i privat eller statlig tjänst, är mest negativa.

Företaget Jobbhälsoindex gör årligen en stor undersökning kring arbetsförhållanden och trivsel på arbetsplatsen. I år har över 10 000 arbetande svenskar svarat. Den mest påtagliga trenden är att färre ser meningen med jobbet, eller betydelsen av det man gör. Trenden har pekat i samma riktning de senaste fem åren. 59 procent av de tillfrågade anser att jobbet är meningsfullt, för fem år sedan var motsvarande siffra 66 procent. På nästan motsvarande sätt har gruppen som inte tycker att jobbet är meningsfullt ökat, från 7 till 12 procent.

Utvecklingen är oroväckande, menar Jobbhälsoindex vd, Lars Hjalmarsson. Han påpekar att undersökningen inte ger några svar på varför det ser ut som det gör, men ser några tänkbara delförklaringar. En är den goda ekonomiska utveckling som rått under lång tid.

–  När ekonomin går bra tänker man i högre grad på andra värden. Det kan möjligen bidra, säger Lars Hjalmarsson.

Han nämner även att många yrken går i riktning mot ökad specialisering, vilket kan leda till att man i högre grad känner sig som en kugge i ett stort maskineri.

En tredje faktor Lars Hjalmarsson nämner är frågan om inställning. Att nya frågor seglar upp och sätter vår syn på jobbet i ett nytt perspektiv. Han nämner klimathotet som en sådan fråga.

Bland de övriga svaren i undersökningen kan man konstatera att fler kvinnor än män ser en betydelse av vad man gör på jobbet. Detsamma gäller för äldre i relation till yngre. Branschmässigt ser man att anställda inom skola samt vård och omsorg i högst grad upplever att arbetet har någon betydelse. Längst ner på samma lista hittar man bland annat anställda som arbetar inom handel och inom transportbranschen.

Tittar man på sektorer så ser drygt 60 procent av de anställda i kommuner och landsting betydelsen av sin egen arbetsinsats. På statliga och privata jobb är siffran något lägre, 53-54 procent.

Publicerad: 2019-09-05

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!