Allt om arbetsmiljö logga
Arbetssjukdomar

Fler väntas dö av stress på jobbet

RISK Drygt 700 personer dör av stress på jobbet och fler riskerar att göra det. Jobbstress och mobbning ökar också risken för att begå självmord. Det visar en ny rapport om arbetsrelaterad dödlighet från Arbetsmiljöverket

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2023-03-24

För liten egenkontroll och för mycket att göra ökar risken för att begå självmord visar nya studier. Foto: Adobe Stock

Varje år dör cirka 3 000 personer i förtid av sjukdomar och skador orsakade av arbetet. Det handlar om människor som utsatts för bland annat buller, skiftarbete, damm, asbest, kvarts och ihållande fysiskt tungt arbete. De kan också ha utsatts hög arbetsbelastning, stress och mobbning.

Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, har på uppdrag av Arbetsmiljöverket sammanställt kunskapsläget om riskfaktorer i arbetsmiljön som leder till sjukdomar och för tidig död. Sammanställningen är en uppdatering av två liknande rapporter från 2019.
–Kunskapsläget är i stort sett oförändrat, säger Bengt Järvholm.

Bengt Järvholm Foto: Mattias Pettersson

Sammanställningen visar bland annat att ungefär 40 människor varje år dör på grund av olyckor, drygt 700 av stress och lika många av skiftarbete. Nästan 300 dör på grund av asbest och drygt 400 på grund av damm. Antal dödsfall på grund av exempelvis damm och asbest bedöms dock minska i framtiden. Däremot förväntas arbetsrelaterad stress skörda fler liv.
– Stressen de senaste 20 åren verkar vara ganska konstant och eftersom den hänger kvar och effekten av exponering av stress har en fördröjning så räknar vi med att dödsfallen kommer att öka, säger Bengt Järvholm.

Studier som har gjorts visar på ett samband mellan arbetsbelastning och hjärt-kärlsjukdom som orsak till dödsfall. Särskilt skadligt är hög arbetsbelastning i kombination med låg kontroll. Nya studier har nu också visat samband mellan hög arbetsbelastning och självmord.

I bland annat en svensk studie undersöktes om stress i arbetslivet ökade risken för självmord eller självmordsförsök. Forskarna drog slutsatsen att graden av kontroll i arbetet påverkade förekomsten av självmord.
– Har man för liten egenkontroll och för mycket att göra så ökar risken för att begå självmord. Om man kan öka egenkontrollen så minskas alltså risken för självmord, säger Bengt Järvholm.

I rapporten går Bengt Järvholm också igenom färska studier som visar på sambanden mellan mobbning på jobbet och självmord. I en dansk studie fick människor fylla i enkäter där de uppgav om de var mobbade och sedan tittade forskarna på om de begått självmord eller gjort ett självmordsförsök.
–Det visade sig ge en fördubblad risk, säger Bengt Järvholm.  

En liknande studie har gjorts i Sverige som också den visar på en dubblerad risk.
–Om man tar siffrorna från dessa studier och räknar om det så innebär det att ungefär 60 personer per år begår självmord på grund av jobbet.

Rapporten lyfter också fram betydelsen av företagets storlek kopplat till dödsolyckor och arbetsrelaterad sjukdom. Företag med färre än 100 anställda är oftare drabbade av dödsolyckor. Det finns också tendens, visar forskning, att större företag flyttar arbetsuppgifter som är besvärliga till de små företagen.
–Vi måste jobba med de små företagen på ett annat sätt än vad vi gör idag, säger Bengt Järvholm.

 

 

Antal arbetsrelaterade dödsfall per år

Olycksfall 37,0

Stress 772,4

Skiftarbete 727,7

Damm (KOL) 421,4

Asbest 267,5

Kvarts 125,2

Motoravgaser 547,4

Passiv rökning 194,8

Svetsrök 71,0

Joniserande strålning 4,8

Osäkrare samband

Buller 777,4

Ihållande tungt fysiskt 1 548,8

Läs hela rapporten Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige. En uppdatering av Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2019:3/4

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-03-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!