Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Flera fack kritiska till omstöpta regler

Arbetsmiljöverket vill skära ner antalet föreskrifter rejält. Flera fackliga organisationer är kritiska, visar en genomgång av de synpunkter som kommit in till myndigheten.

Text : OSCAR MAGNUSSON

Publicerad: 2018-01-16

Arbetsmiljöreglerna ska bli tydligare och mer lättillgängliga. Dagens 72 föreskrifter ska bantas ner till uppskattningsvis ett 15-tal. Det är målsättningen med det arbete kring nya regler som pågår på Arbetsmiljöverket.  Myndigheten har nu låtit fackförbund och arbetsgivarorganisationer komma med synpunkter.

Åsikterna skiljer sig åt. Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting och Akademikerförbundet SSR är i huvudsak positiva. Flera fack är dock kritiska, bland annat till förslaget att de så kallade allmänna råden som finns i anslutning till alla paragrafer ska tas bort.

De allmänna råden är viktiga stöd i det lokala arbetsmiljöarbetet, menar exempelvis Sveriges Läkarförbund, LO, SACO och TCO. Arbetsmiljöverket menar dock att de allmänna råden är knepiga ur juridisk synpunkt.

– I de allmänna råden finns formuleringar som blivit smygregleringar men som inte är juridiskt bindande, och det är inte bra, säger Torben Vincentsen, projektledare för regelförnyelsen på Arbetsmiljöverket.

I stället för allmänna råd ska man utveckla stöd och vägledningar till föreskrifterna. I dag finns vägledningar bara till fyra-fem föreskrifter.

Framförallt från LO finns också en oro för att arbetsmiljölagarna ska bli tunnare och svagare. Torben Torben Vincentsen menar att så inte är fallet.

– Ambitionen är att det ska bli lättare att se vad som rör mig som arbetsmiljöansvarig i min specifika roll. Reglerna kommer inte att minska avsevärt men de ska grupperas mer tematiskt.

Bland de föreslagna nya föreskrifterna finns sådana som Risker, Användning av arbetsutrustning och Hygieniska gränsvärden. Det kommer också att finnas specifika föreskrifter riktade till arbetsgivare, byggherrar och tillverkare. Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete kommer att finnas i alla föreskrifter.

LO ifrågasätter också varför regelförnyelsen överhuvudtaget görs. Vad är problemet med 72 föreskrifter? frågar man i sitt svar.

– Med så många föreskrifter blir regelverket omfattande med överlappningar och dubbelregleringar. Målet är att det ska bli lättare att hitta och mera överskådligt. I dag är det inte så många som läser reglerna, i stället googlar man när man letar efter svar om hur man ska göra, exempelvis när det gäller ventilation. Därför ska det bli tydligare vad som gäller i paragraferna och vi ska också lägga mer krut på vägledningarna, säger Torben Vincentsen.

LO menar dock i sitt svar att man anser att den nya regelstrukturen, där specifika branschföreskrifter tas bort, kommer att göra det svårare att hitta bland reglerna.

En annan kritik som återkommer i flera av de fackliga svaren är att man anser att man inte varit tillräckligt delaktiga i arbetet med regelförnyelsen.

– En del är missnöjda med samarbetet och det är en kritik vi tar med oss, där vi måste bli bättre, säger Torben Vincentsen.

Han menar också att det är lätt att tro att regelbantningen är klubbad och klar för att det finns ett förslag på papper. Så är inte fallet, säger Torben Vincentsen.

– Vi ska förstås testa detta i samråd med arbetsmarknadens parter, säger Torben Vincentsen.

I nästa vecka ska Arbetsmiljöverkets generaldirektör ta beslut om hur man ska gå vidare med förändringarna av regelstrukturen.

Text : oscar magnusson

Publicerad: 2018-01-16

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!