Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Flexibelt blir det nya normala

Flexibelt arbete kommer att bli det nya normala för tjänstemän. Det tror forskare från KTH som studerat hur covid-19 påverkat anställda på företagen Castellum och Scania.

Publicerad: 2021-06-22

En studie från KTH visar ökat intresse för att kunna arbeta flexibelt. Foto: Colourbox

Hemarbete var inte så vanligt bland tjänstemännen på Castellum och Scania. Men som för många andra innebar pandemin en ändring på det.

Ergonomiforskarna Andrea Eriksson och Anna Williamsson på KTH har intervjuat nyckelpersoner som chefer och arbetsmiljöansvariga på företagen. De tyckte överlag att allt fungerat bättre än förväntat, även om en del chefer önskat tydligare riktlinjer för att leda flexibelt arbete.

Intervjupersonerna i ett av företagen berättar att de framöver i högre grad ska kunna arbeta när, hur och var som helst. I det andra företaget hade de ännu inte hittat formerna, men visste att de ville ha ett mer flexibelt arbete.

– I intervjuerna vi gjort framkommer det att flexibelt arbete kommer att bli det nya normala, säger Andrea Eriksson i en artikel på KTH:s hemsida.

Hon tror att resultaten är giltiga för arbetslivet i stort.

– Även andra studier pekar på liknande resultat, medarbetare vill ha mer flexibelt arbete med större möjlighet att arbeta hemifrån efter pandemin, säger Andrea Eriksson till Du&jobbet.

Men det är tjänstemannasidan detta gäller. Företagen i studien har lyft fram att det är viktigt med ett rättvisetänk. Anställda inom produktion ska inte känna sig bortglömda.

– Även de som arbetar inom produktion kan behöva sätt att mötas digitalt och dela information med varandra, trots att själva arbetet måste ske på plats, säger Andrea Eriksson.

Forskarna ska nu fortsätta sin studie och göra en enkätundersökning med alla anställda på fastighetsbolaget Castellum och vissa avdelningar på lastbilstillverkaren Scania. 

Forskarna har fått 4,6 miljoner kronor från AFA försäkring för studien om följderna av hemarbete under pandemin.

//ANN PATMALNIEKS

Läs en tidigare artikel på temat forskning om flexibelt arbete här,

Tips på konferens som lyfter ämnet, Aktivitetsbaserade kontor efter corona >>

Foto: Colourbox

Publicerad: 2021-06-22

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!