Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Flitigt anmälande bakom fler olyckor

Publicerad: 2017-06-13

År efter år ökar antalet anmälda allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud. Stora inspektionsinsatser har fått många arbetsgivare att bli bättre på att anmäla, tror Arbetsmiljöverket.

En anställd som är ytterst nära att få ett tungt föremål över sig. Så kan ett allvarligt tillbud se ut. Och sådana ska enligt arbetsmiljölagen anmälas till Arbetsmiljöverket. Samma sak gäller allvarliga olycksfall.

En viktig anledning till anmälningsskyldigheten är att öka kunskapen om var farorna i arbetslivet finns för att kunna förebygga liknande händelser i framtiden.

Uppgifter Du&jobbet fått från Arbetsmiljöverket visar att både de anmälda olyckorna och de anmälda tillbuden har blivit påtagligt fler de senaste åren. Antalet anmälda olyckor har ökat med 68 procent mellan 2012 och 2016. Även antalet anmälda tillbud har ökat. Här är ökningen 42 procent för samma tidsperiod.

Så vad beror ökningen på? Har våra arbetsplatser blivit farligare? Eller har vi bara blivit bättre på att anmäla? Arne Alfredsson, processledare på Arbetsmiljöverket, lutar åt det sistnämnda svaret.

– Vår hypotes är att arbetsgivarna blivit bättre på att anmäla, säger han.

Vid alla inspektioner som Arbetsmiljöverkets inspektörer gör tas frågan om att anmäla olyckor och tillbud upp. Det är rimligt att tro att det har lett till att fler verkligen anmäler det som sker på arbetsplatsen, menar Arne Alfredsson.

Störst ökning av olycksfall och tillbud är det inom människoyrkena: vård, omsorg och social sektor. 2012 anmäldes 351 olyckor i denna sektor. Fem år senare hade det gått upp till 1125 olyckor. Även från skolorna märks en stor ökning.

– En förklaring kan vara att många kommuner under de senaste åren fått bättre system för att anmäla och hantera arbetsskador. Arbetsmiljöverket har också haft stora inspektionsinsatser mot skolan och socialtjänsten, säger Gunnar Sundqvist, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Han utesluter dock inte att en delförklaring är att olyckorna och tillbuden ökat på riktigt. Exempelvis har socialtjänsten på vissa håll i landet haft en pressad situation under många år.

//OSCAR MAGNUSSON

Antalet anmälda allvarliga olyckor
2012: 4586
2013: 5104
2014: 5788
2015: 6960
2016: 7744

Antalet anmälda allvarliga tillbud
2012: 6582
2013: 7277
2014: 7795
2015: 8866
2016: 9351

Källa: Arbetsmiljöverket

Publicerad: 2017-06-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!