Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

För lite stöd till skyddsombuden ett hinder

SKYDDSOMBUDEN Det finns knappt 96 000 skyddsombud. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport. Brist på uppskattning från både kollegor och arbetsgivare, oklar roll, för lite tid och risken att framstå som bråkig är faktorer som hindrar att de blir fler.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-04-30

Arbetsmiljöverket har lämnat sin rapport om skyddsombuden till regeringen.

Det behövs fler skyddsombud. Det menar regeringen och gav i höstas Arbetsmiljöverket i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att fler ska vilja engagera sig i rollen som skyddsombud.

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport, som nu lämnats till regeringen, finns det knappt 96 000 skyddsombud med en facklig hemvist. Det finns inte längre något register över antalet skyddsombud och Arbetsmiljöverket har därför bett arbetsmarknadens parter om hjälp. Saco uppger att de har 18 216 skyddsombud och TCO har 24 787. Siffran för LO är 52 974 och kommer från tidningen Arbetets enkät till LO-förbunden från 2023.

Hur många skyddsombud som inte utsetts via facket är osäkert, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har intervjuat företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna för att ta reda på hur skyddsombuden har det. Både sakkunniga, lokala och regionala skyddsombud har intervjuats, och även arbetsrättsjurister, hr-chefer och förhandlingschefer.

Ansvarskänsla, engagemang, en vilja att förbättra arbetsplatsen och ett intresse för arbetsmiljöfrågor. Det är faktorer som gör att arbetstagare tar uppdraget som skyddsombud, enligt intervjuerna med företrädare för TCO och Saco.

Från LO-håll påtalas även att uppdraget ses som en möjlighet till personlig utveckling. Arbetsgivarföreträdare tillägger att det även finns en vilja att bidra och göra skillnad och kunna påverka arbetskulturen.

För att skyddsombuden ska stanna kvar krävs en kombination av tid, resurser, utbildning, stöd och uppskattning, enligt intervjuerna med TCO och Saco-företrädarna, visar rapporten. Positiv respons från kollegor spelar en stor roll. LO-företrädare lyfter också fram vikten av en fast anställning och tillräckligt med tid. Tillgång till nödvändiga resurser, fortsatt utbildning och en bra arbetskultur som värderar det skyddsombuden gör togs upp av arbetsgivarorganisationerna.

Från både TCO, Saco och LO lyfts fram att uppfattningen om skyddsombudens roll kan vara ett hinder för att engagera nya. Rädslan för att göra sig osams med chefer och kollegor, att skyddsombudets arbete inte alltid uppskattas och kan leda till konflikter med arbetsgivare avskräcker. Även arbetsgivarföreträdare nämner potentiella konflikter och kommunikationsproblem och att det kan finnas en negativ uppfattning om rollen på arbetsplatsen.

Viktigt för att fortsätta sitt uppdrag som skyddsombud är också att det finns kunskap om rollen och att chefen måste tycka att arbetsmiljöfrågan är viktig, enligt LO-företrädare. De menar också att det största stödet kommer från facket och kollegorna på arbetsplatsen och önskar mer stöd från arbetsgivarna. Vissa upplever att skyddsombuden motarbetas.

Arbetsgivarna anser också att stöd är viktigt och menar att deras eget stöd till skyddsombuden är betydelsefullt.  De nämner också att fackligt anslutna skyddsombud får stöd via facket.

Arbetsmiljöverket konstaterar att arbetsmarknadens parter själva har den kunskap och de forum som behövs för att ta fram förslag på och genomföra lämpliga åtgärder för att arbetstagare ska vilja engagera sig i rollen som skyddsombud.

Håkan Olsson Foto: Arbetsmiljöverket

– Arbetsmarknadens parter gör mycket redan i dag för att skapa goda förutsättningar för skyddsombud. Vi är övertygade om att de har den kunskap och de forum som behövs för att göra ännu mer, till exempel när det gäller att erbjuda utbildning och nätverk för skyddsombuden, säger Håkan Olsson, senior rådgivare på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande i samband med att rapporten blev klar.

Arbetsmiljöverket påpekar också att reglerna om skyddsombuden finns i arbetsmiljölagens kapitel 6 en del av lagen där Arbetsmiljöverket menar att myndigheten inte har befogenhet att ställa krav.

– Vi på Arbetsmiljöverket har mycket kontakter med skyddsombud och vi ser över vad vi kan göra mer inom ramen för vårt uppdrag. Det kan handla om vår information kopplad till skyddsombud eller hur vi bidrar till att skyddsombuden deltar vid våra planerade inspektioner, säger Håkan Olsson.

Arbetsmiljöverket avslutar sin rapport med att konstatera att det finns en pågående diskussion på myndigheten om hur verket ska kunna bidra, på ett ännu bättre sätt, till att skyddsombuden ska ha så goda förutsättningar som möjligt. Myndigheten vill fortsätta detta arbete tillsammans med parterna.

Regeringen har tagit emot rapporten och skriver i ett pressmeddelande att Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, ser fram emot att läsa rapporten.

 

Redan prenumerant? Logga in för att läsa vidare

Laddar

Publicerad: 2024-04-30

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!