Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

För många sitter för mycket

ERGONOMI Nära hälften av arbetsplatserna som Arbetsmiljöverket granskat har fått krav på att åtgärda brister med för mycket stillasittande. Främst handlar det om att arbetsgivaren inte undersökt risker, men även om att de inte gett arbetstagarna tillräckligt med kunskaper om hur långvarigt sittande kan undvikas.

Publicerad: 2021-10-29

Arbetsgivare inom rekrytering, bemanning och callcenter fick flest krav på åtgärder som rörde stillasittande. Foto: Colourbox

I en EU-gemensam insats har Arbetsmiljöverket granskat hur arbetsplatser förebygger risker för stillasittande. 1 400 arbetsställen har inspekterats och av dessa har drygt 600 fått krav på att förbättra rutinerna kring det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Resultatet presenterades under ett webbinarium om stillasittande arrangerat av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– Detta är en viktig hälsofråga. Hälsoeffekterna kommer inte på en gång, men leder på längre sikt till belastningsskador. Långvarigt sittande kan ge hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes visar forskning, sa Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

De inspekterade arbetsplatserna finns i flera olika näringsgrenar, som exempelvis taxi- och transportföretag, IT- och redovisningskonsulter samt tandläkare och tandtekniker.

Flest krav på åtgärder fick arbetsgivare inom rekrytering, bemanning och callcenter. Tandläkare och tandtekniker fick minst antal krav på åtgärder.

Vanliga problem var brister i arbetsgivarens rutiner för att undersöka, bedöma och åtgärda risker som långvarigt stillasittande arbete kan innebära.

– De allra flesta som fått krav har fått det på riskbedömning, undersökning och åtgärder, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket som presenterade inspektionernas resultat.

På många arbetsplatser sitter arbetstagarna stilla i över fyra till sex timmar om dagen och de har lite kunskap om vad man kan göra för att pausa arbetet eller ändra arbetsställningen visar granskningen.

– Nästan en tredjedel av arbetsgivarna har fått ett kunskapskrav, att de ska se till att de anställda har tillräckliga kunskaper för att undvika följden av långvarigt stillasittande.  

Några få arbetsställen fick också krav på det Arbetsmiljöverket kallar handlingsutrymme. Med det menas att arbetsgivaren ska ge de anställda möjlighet att påverka upplägget av sitt arbete, att kunna ta paus om man känner i kroppen att man behöver det.

– Hur har vi det med möjlighet att ta pauser? Detta är en fråga man behöver ställa sig på arbetsplatsen. Man måste göra frågorna pratbara och öka möjligheterna till pauser och rörelser, säger Erna Zelmin-Ekenhem

//ELSA FRIZELL

REKOMMENDATIONER FÖR STILLASITTANDE

  • Begränsa det till 5 timmar per dag.
  • Rörelsepauser varje halvtimme.
  • Längre rörelsepaus efter 2 timmar.
  • Dynamiskt sittande.
  • Motsatsen till stillasittande är inte stillastående utan rörelse och fysisk aktivitet.

Källa: Europeiska arbetsmiljöbyrån

RISKBEDÖM SITTANDET

Tänk på:

  • Den totala tiden av sittande.
  • Mönstret av sittande, vilka möjligheter finns att bryta upp sittandet.
  • Ergonomiska förutsättningar när man väl sitter, finns möjligheter att sitta på ett ergonomiskt sätt?
  • Arbetet som helhet, vad gör man när man inte sitter still?

Källa: Arbetsmiljöverket

Foto: Colourbox

Publicerad: 2021-10-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!