Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

För mycket jobb gör kvinnor sjuka

Stress, högt tempo och hög arbetsbelastning är den främsta orsaken till att kvinnor mår dåligt på jobbet, enligt Arbetsmiljöverkets inspektion.

Publicerad: 2012-05-11

I projektet ”Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus” har Arbetsmiljöverket inspekterat 1 339 arbetsplatser i landet, under några veckor i mars. Nästan hälften, 47 procent, hade olika brister i arbetsmiljön som Arbetsmiljöverket påtalade. Största problemen fanns inom lokalvård samt hälso- och sjukvård. Dessa arbetsplatser kommer nu att besökas på nytt av Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Arbetsmiljöverket frågade företrädare för både arbetsgivare och arbetstagare vad som var den främsta anledningen till kvinnors ohälsa i deras bransch. Ungefär var fjärde (något fler bland arbetstagarna) sade att det var stress, högt arbetstempo och hög arbetsbelastning.

Förbättrad arbetsorganisation ansåg arbetsgivare och arbetstagare var viktigast för att förebygg riskerna. Exempel på nödvändiga åtgärder var sådant som ökad bemanning och bättre kommunikation mellan chefer och arbetstagare.

Tanken med projektet, som genomförs inom ramen för ett regeringsuppdrag om kvinnors arbetsmiljö, är att på ett mer systematiskt sätt beskriva de olika villkor som råder mellan kvinnor och män i arbetslivet. Bakgrunden är att kvinnors ohälsotal, sjukskrivningar och sjukersättning, är 45 procent högre än männens.

Publicerad: 2012-05-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!