Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Företag måste ha koll på risker för att få delta i upphandling

Företag som lämnar anbud vid offentlig upphandling ska visa att man har gjort en riskbedömning av arbetsmiljön. Annars utesluts bolaget från upphandlingen. Det väntas den statliga utredningen om styrmedel på arbetsmiljöområdet föreslå.

Publicerad: 2009-12-04

Styrmedelsutredningen ska presentera sina förslag för regeringen om ett par veckor. Utredningens inriktning har varit att göra arbetsmiljön till konkurrensmedel. Och Du&jobbet kan redan nu berätta att en av utredningens idéer är att lyfta fram upphandling som ett område där arbetsmiljön kan föras in.
Utredningen föreslår därför att företag utesluts från offentlig upphandling om man inte gjort det lagen föreskriver om skyldigheten att undersöka riskerna i verksamheten. Det ska ses som ett allvarligt fel i yrkesutövningen vilket är ett skäl att utesluta företaget.

I Sverige finns kravet om skriftliga riskbedömningar med i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska göras även av utländska anbudsgivare som ska utföra arbete i Sverige. Kravet finns även med i EU:s ramdirekiv för arbetsmiljön vilket gör att en uteslutning från ett anbud inte skulle strida mot EG-rätten.
Utredningen stannar vid att lägga förslaget som avser offentlig upphandlig, det gäller alltså inte privat upphandling.

•I ett tidigare delbetänkande föreslog utredningen en ny metod för Arbetsmiljöverkets tillsyn, s k screening av alla arbetsplatser under en viss tidsperiod, utifrån en dansk modell.
I slutförslaget skriver utredningen att företag som har certifierat sin arbetsmiljö ska undantas från denna screening. Det innebär inte att de inte kan bli föremål för tillsyn, t ex vid missförhållanden eller något annat skäl. Idag är omkring 300 svenska företag och 590 arbetsställen arbetsmiljöcertifierade. I Danmark är det 2 200 arbetsställen.

•Utredningen förslår också att ett arbete påbörjas för att föra in arbetsmiljökunskap i högskoleutbildningen. I ett första steg på civilingenjörs- och civilekonomutbildningarna.

•Kravet på obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningen vill utredningen ska finnas kvar. En statlig utredning om enklare redovisning har tidigare föreslagit att kravet ska tas bort.

Efter att styrmedelsutredningen lagt sitt förslag väntar en sedvanlig remissrunda. Sedan återstår att se hur regeringen väljer att gå vidare med förslagen.

Regeringen arbetar också med en nationell handlingsplan för arbetsmiljön som ska presenteras i maj nästa år.

•Mer om upphandling. På Working Life i Globen, den 4 februari, medverkar Pia Bergman, projektledare, Skatteverket och Anna Linusson, miljöchef, Stockholms läns landsting, och samtalar om offentlig upphandling. Läs mer.

Publicerad: 2009-12-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!