Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Företag vill ha tydligare regler

Publicerad: 2014-05-07

Arbetsmiljön är viktig, men reglerna är för många och för svåra att förstå. Det är arbetsgivarnas syn på arbetsmiljöfrågor, enligt en ny enkät.

Sveriges Näringsliv har fått svar från drygt 1 000 medlemsföretag i en enkät om arbetsmiljö, som redovisas i rapporten Förändring – För en ännu bättre arbetsmiljö.

Arbetsgivarna anser att arbetsmiljöfrågorna är högt prioriterade i deras verksamhet. 95 procent uppger detta. Resultatet gäller oavsett bransch eller storlek på företaget.

Ungefär lika många, 87 procent, säger att de känner till reglerna som gäller för arbetsmiljön. Däremot finns ett stort behov att ett enklare regelverk.

Fler än fyra av tio anser att det är ganska svårt eller mycket svårt att ta till sig och förstå reglerna på arbetsmiljöområdet. Tre av fyra, 76 procent, tycker att man ska förenkla eller göra det lättare att hitta i regelverket. 16 procent menar att man ska ha färre regler.

En del i lagstiftningen kring arbetsmiljön är att skydds- eller arbetsmiljöombud ska utses av facket eller om det inte finns någon lokal fackklubb av de anställda själva. I undersökningen är det dock bara hälften av företagen som uppger att facket har utsett arbetsmiljöombudet.

Svenskt Näringsliv tolkar det som att den fackliga närvaron ute på företagen har minskat. Andelen företag med lokal facklig verksamhet och med arbetsmiljöombud som är utsedda av facket är avsevärt högre inom industrin och bland större företag. Det kan tyda på att dagens struktur för arbetsmiljöarbetet är anpassad för traditionell industri i stora organisationer.

Ett faktum som innebär en stor utmaning för framtiden, enligt Svenskt Näringsliv, eftersom andelen småföretag växer, samtidigt som andelen industrianställda krymper.

Publicerad: 2014-05-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!