Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Företagshälsan missar målet

Publicerad: 2015-09-30

Företagshälsovården är inriktad på insatser för individen och jobbar inte förebyggande för att minska arbetsmiljöproblem. Det framgår av en studie om hur företagshälsan används i offentliga sektorn.

Det är arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som har undersökt hur företagshälsovården samarbetar med kommuner och landsting. Sju kommuner, fyra landsting och deras företagshälsor ingår i studien.

Resultatet visar att företagshälsovården i mycket liten utsträckning används som en expertresurs för förebyggande insatser på arbetsplatserna. Den är mer inriktad på rehabilitering och individuella insatser som t ex hälsoundersökningar.

– Något hårdraget kan resultaten tolkas som att arbetsmiljöproblemen individualiserats och att detta bidrar till att företagshälsovården får i uppdrag att bistå med hälsofrämjande aktiviteter, säger Lisa Schmidt, arbetsmiljöforskare på IVL, i ett pressmeddelande.

Hälsosatsningar kan vara bra, men de syftar inte till att förebygga olyckor, belastningsskador och stress som beror på arbetet. Vid företagshälsornas arbete med rehabilitering är det långt ifrån alltid som de undersöker hur arbetsplatsen ser ut eller hur den har påverkat hälsan, menar Lisa Schmidt.

Användning av företagshälsovård i kommuner och landsting.

Publicerad: 2015-09-30

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!