Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Försäkringskassan: Vi har kompetensen

KRITIK Försäkringskassan negligerar våra intyg om arbetsskador. Det menar flera arbets- och miljömedicinska specialister. Här svarar Försäkringskassan på kritiken.

Publicerad: 2022-05-02

Försäkringskassan svarar på kritik om bedömingen av arbetsskador. Foto: Försäkringskassan

Du&jobbet har läst 100 domar från förvaltnings- och kammarrätterna i arbetsskademål. I nästan alla av fallen går rätten på Försäkringskassans linje. Flera läkare specialiserade inom arbets- och miljömedicin anser att Försäkringskassan inte lyssnar på deras bedömning av sambandet mellan arbetet och sjukdomen eller skadan.

Daniel Hansson, områdeschef inom Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning, anser dock att Försäkringskassans personal är fullt kompetent när det gäller att bedöma sambandet.

Han säger:

– Det är Försäkringskassan som har uppdraget att utreda och bedöma arbetsskador utifrån de villkoren som socialförsäkringsbalken ställer. Vi har kunniga utredare och försäkringsmedicinska rådgivare vilket innebär att vi har fullgoda möjligheter att utreda och bedöma arbetsskador. Det innebär också att vi i normalfallet har tillräckligt med underlag för att göra bedömningar utan att behöva vända oss till de arbets- och miljömedicinska klinikerna.

Jorma Styf är pensionerad överläkare och till nyligen försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR) åt Försäkringskassan. Han tror att skilda specialistkunskaper ofta ligger bakom att FMR och Arbets- och miljömedicin kommer till olika slutsatser.

– Som försäkringsmedicinsk rådgivare utgår man från den diagnos som behandlande läkare ställt. Det är den som används för att bedöma sambandets styrka. Läkare på Arbets- och miljömedicin ställer dock ibland egna diagnoser. Om jag talar utifrån mitt eget område som är ortopedi, så ser jag att läkare som är specialister i arbets- och miljömedicin i regel inte har relevanta specialistkunskaper i ortopedi. Då kan det lätt uppstå fel i diagnosticeringen.

//JONAS FOGELQVIST

Läs också: Läkarintyg vid arbetsskada nonchaleras

Foto: Försäkringskassan

Publicerad: 2022-05-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!