Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Förskolan orsakar tinnitus

Tre av tio bland förskolepersonal har tinnitus. Det är betydligt vanligare än hos den övriga befolkningen.

Publicerad: 2012-12-10

Ljudmiljön på landets förskolor är ett stort problem. Det framgår av en avhandling som Fredrik Sjödin lägger fram vid Umeå universitet.

Hans forskning bygger på en studie där 17 olika förskolor och omkring 100 förskollärare och barnskötare deltagit. Resultatet av hörselundersökningar visar att personalen har sämre hörsel än en den genomsnittliga befolkningen som inte arbetar i en bullrig miljö. Cirka 31 procent av förskolepersonalen har tinnitus, jämfört med 10-15 procent av befolkningen som helhet.

Bullret är den faktor i arbetsmiljön som besvärar personalen mest. Men även stress och utbrändhet förekommer bland många. Anställda som utsattes för många höga ljudtoppar under arbetsdagen var mer stressade på kvällen och sov sämre än personal med färre ljudtoppar. Barngruppens sammansättning, ett ökat antal arbetsuppgifter och större inslag av administrativa sysslor var orsaker till stressen och arbetsbelastningen.

I studien testades olika åtgärder för att minska bullret och personalens ohälsa till följd av det. Den enskilt viktigaste faktorn för att förbättra ljudmiljön och hälsan att minskade barngrupper. Åtgärder riktade mot ljudnivån hade bättre effekt än organisatoriska åtgärder.
Personalen på förskolorna behöver en bättre arbetsmiljö, framhåller Fredrik Sjödin.

Läs mer om buller i nya numret av Du&jobbet!

Publicerad: 2012-12-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!