Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsskadeförsäkringen

Förslag för livränta till 1 500 fler varje år

UTREDNING Bort med undantaget för smitta och vissa psykosociala faktorer och korta tiden för hur länge skadan förutspås vara kvar. Det är förslag från arbetsskadeutredningen som lämnades över till socialförsäkringsministern i dag.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-09-14

Utredaren Dan Holke signerar den dryga 1 500 sidor långa utredningen om arbetsskadeförsäkringen som lämnades över till socialförsäkringsminister Anna Tenje på torsdagen. Foto: Karin Nilsson

Det är för svårt att få livränta efter att ha skadats genom arbetet i dag. Det konstaterade arbetsrättsjuristen Dan Holke, när han på torsdagen presenterade förslagen i den så kallade arbetsskadeutredningen.
– Det har skett en dramatisk minskning av antalet beviljade livräntor från 7 300 till ungefär 900 i dag och så ser det inte ut om man tittar hos Afa eller Arbetsmiljöverket. Där ökar snarare antalet anmälda arbetsskador, sa Dan Holke, och tillade att färre beviljade livräntor tyvärr inte beror på att arbetsmiljön blivit bättre.

Dan Holke utsågs av den förra regeringen för att göra en översyn av den statliga arbetsskadeförsäkringen som länge kritiserats för att inte ge det skydd som är tänkt och dessutom inte vara jämlik. På torsdagen lämnade Dan Holke över drygt 1 550 sidor uppdelat i två volymer till socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Utredaren lägger en lång rad förslag som handlar om grundkraven för att få prövat om en skada kan ge rätt till livränta. Det som Dan Holke tror kommer att få störst betydelse är att det så kallade varaktighetskravet halveras. Det betyder att kravet på att förmågan att få inkomst ska vara nedsatt i minst ett år framöver sänks – från 365 dagar till 180 dagar.
– Det är svårt för läkare att göra prognoser om hur skador utvecklar sig så långt fram i tiden, sa Dan Holke.

En karens på 180 dagar innan en skada kan prövas föreslås också. Enligt Dan Holke är det svårt för både enskilda och Försäkringskassan att veta när en ansökan om livränta ska göras. Det gör att många i dag får avslag och att onödiga prövningar görs.

Försäkringskassan föreslås i stället få ett krav på sig att starta en prövning av rätten till livränta senast dag 551 i sjukskrivningen. Utredningen påpekar också att själva beloppet för livränta behöver beräknas mer korrekt.
– Om man väl får livränta så ersätter inte det den faktiska inkomstförlusten idag, noterade Dan Holke.

Undantagen för smitta och för vissa psykiska och psykosomatiska skador ska avskaffas, enligt utredningen. Det leder till att arbetsskadeförsäkringen i större utsträckning omfattar de faktiska riskerna i dagens arbetsliv samt bidrar till ökad rättssäkerhet, enhetlighet och överskådlighet i tillämpningen.

Några särskilda förändringar för arbete i hemmet behöver däremot inte göras. Dan Holke konstaterade att det nyligen kommit klargörande domar från Högsta Förvaltningsdomstolen som ger tydliga och rimliga svar på vad som gäller i hemmet.

Den nuvarande regeringen gav utredningen ett ytterligare uppdrag med fokus på att se över finansieringen av försäkringen. Önskan var att stärka arbetsgivarens ekonomiska drivkrafter att förebygga arbetsskador och motverka långa sjukskrivningar. Dan Holke förklarade att det dock inte går att ta fram något sådant förslag. Ett av skälen är den bristfälliga statistik som finns för arbetsskador. Utredningen föreslår i stället att statistiken förbättras och menar att arbetsskadeförsäkringen redan nu kan bidra till det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Dan Holke räknar med att förslagen gör att 1 500 fler varje år beviljas livränta utan dagens arbetsskadeavgift behöver höjas.
– Jag tycker att vi har bra förslag och håller tummarna.

Socialförsäkringsminister Anna Tenje var nöjd och påpekade att det finns en anledning till att utredningen kom till. Hon tackade Dan Holke och övriga i utredningen för ett gediget arbete och bad honom signera den tjocka utredningen. Men hon ville inte sia om förutsättningarna för att förslagen ska bli verklighet.
– Jag kommer inte att föregripa det här. I sedvanlig ordning kommer förslagen att beredas i regeringskansliet.

Foto: Karin Nilsson

Publicerad: 2023-09-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!