Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Förslag: RSO på fartyg behövs

RAPPORT De nya reglerna för regionala skyddsombud på fartyg ska helst likna dem som gäller för arbetsställen på land. Det föreslår Transportstyrelsen i sin slutredovisning av ett regeringsuppdrag.

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2023-03-03

Regionala skyddsombud behövs ombord, enligt förslag till regeringen. Foto: Adobe Stock

I dagsläget kan regionala skyddsombud utses för alla arbetsplatser utom fartyg. De särskilda förhållanden som råder inom sjöfarten innebär att arbetsmiljön på fartyg delvis har andra regler.

I somras fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att lämna förslag på regler som möjliggör regionala skyddsombud även inom sjöfarten. Slutredovisningen lämnades in i februari.

I rapporten framkommer att det inom sjöfarten länge varit svårt att utse skyddsombud i tillräcklig omfattning, bland annat på grund av hög personalomsättning.

– Genom att tillåta regionala skyddsombud, som verkar utifrån och kan arbeta långsiktigt, så skapas möjligheter för bättre samverkan och därmed blir arbetsmiljön bättre för de ombordanställda, säger Erika Persson, utredare på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget får ett regionalt skyddsombud utses där det inte redan utsetts ett gemensamt skyddsombud för flera fartyg hos samma redare eller där det inte finns en skyddskommitté.

Ombudet ska utses av arbetstagarorganisationerna, till skillnad från dagens skyddsombud som utses av de ombordanställda. Ett krav för att ett regionalt skyddsombud ska kunna utses bör vara att det finns en medlem ombord eller att redaren i fråga är bunden av kollektivavtal.

Finansieringen föreslås vara densamma som redan i dag gäller för regionala skyddsombud på arbetsställen i land, det vill säga genom statliga medel och arbetstagarorganisationerna.

Transportstyrelsen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-03-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!