Allt om arbetsmiljö logga

Förslag: Skärpt lag för mer fysisk aktivitet

UTREDNING Ställ högre krav på arbetsgivarna att ge möjlighet till fysisk aktivitet på jobbet. Det föreslår en ny utredning.

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2023-08-14

Arbetsplatsen har stor påverkan för hur mycket vi rör oss konstaterar utredarna. Foto: Adobe Stock

Sverige tillhör de länder där befolkningen är som mest stillasittande, vi tillbringar 70 procent av vår vakna tid sittande eller liggande. Aldrig i historien har vi rört oss så lite som nu. Det är en dyster uppräkning som görs i den statliga offentliga utredningens slutbetänkande ”Varje rörelse räknas –hur skapar vi ett samhälle som främjar fysisk aktivitet”, som presenterades i juni. Och priset är högt i form av ökad fysisk och psykisk ohälsa. Förändringar måste ske på bred front på många olika arenor där våra arbetsplatser spelar en viktig roll, konstaterar Kajsa Mickelsson som varit huvudsekreterare i utredningen.

Kajsa Mickelsson. Foto: Livia Mickelsson


– Vi har tittat på var människor spenderar sina liv och vad som gör att man rör sig eller inte. Många är en stor del av sin tid på sina arbeten, säger hon och fortsätter:

– Vi vet att en stor del av den arbetsföra befolkningen har en låg kondition. Det påverkar individen men också arbetsgivare. Arbetslivet kan göra en stor skillnad.

Många är alltför stillasittande på sina arbeten, men inte alla.
– I vissa yrken rör man sig väldigt mycket men kanske statiskt eller ensidigt, och då behöver man röra sig på andra sätt och bygga upp en styrka för att orka, säger Kajsa Mickelsson.

Därför är det viktigt att skapa variation i arbetet och möjliggöra olika typer av rörelse men även återhämtning, poängterar hon.
– Det viktigaste är att förändra de organisatoriska förutsättningarna och skapa ett system som gäller för alla. Hälsosam rörelse på arbetsplatsen behöver bli norm.

För att nå dit föreslår utredningen att en myndighet ska få i uppdrag att sammanställa kunskap om fysisk aktivitet och stillasittande i arbetslivet.  
– Det finns otroligt mycket kunskap och många studier men det saknas en sammanvägd bild idag.

Mer kunskap räcker dock inte, menar Kajsa Mickelsson. Det behöver också ställas högre krav.  
– Vi vill att regeringen ska se över om skrivelsen i arbetsmiljölagstiftningen kan utformas för att främja hälsa utöver att eliminera risker. Vi ser att det finns potential här.

Arbetsgivarens ansvar att skapa möjligheter till variation och främja fysisk aktivitet och återhämtning under arbetsdagen behöver tydliggöras, skriver utredarna.
– Det skulle påverka hur Arbetsmiljöverkets inspektörer skulle kunna genomföra inspektioner. Det i sin tur kan ge incitament för arbetsgivare att investera i hälsofrämjande arbetsmiljöåtgärder, säger Kajsa Mickelsson.

Utredarna ser också behov av en statlig aktör som ska lyfta frågor om arbetsmiljö, företagshälsovård och ett hållbart arbetsliv. Denna ska också ha en koordinerade roll för arbetsmarknadens parter och myndigheter.
–  Vi ser inte att någon riktigt har denna roll idag. En sådan funktion skulle hålla ihop de olika aktörerna och stärka förutsättningarna för en god arbetsmiljö.

Utredningen lämnades till socialminister Jacob Forssmed på socialdepartementet.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-08-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!