Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

Förundersökning inleds efter Löfvings död

ARBETSMILJÖBROTT Polisens agerande är anmärkningsvärt och det kan finnas ett samband mellan agerandet och tidigare polischefen Mats Löfvings död. Det anser Arbetsmiljöverket som skickat in en åtalsanmälan till åklagaren. Nu inleder åklagaren en förundersökning om arbetsmiljöbrott.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-12-11

Det kan finnas ett samband mellan Polismyndighetens agerande och tidigare polischefen Mats Löfvings död. Det menar Arbetsmiljöverket. Nu har åklagare inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott, vållande till annans död. Foto: Adobe stock

Åklagaren inledde i dag, på måndagen, en förundersökning om arbetsmiljöbrott, vållande till annans död efter den tidigare polischefen Mats Löfving död den 22 februari i år. Förundersökningen inleds efter att Arbetsmiljöverket gjorde en så kallad åtalsanmälan i fredags.
– I nuläget finns ingen misstänkt person. Inledningsvis ska jag gå igenom det omfattande materialet i detalj. Därefter kommer sedvanliga förundersökningsåtgärder vidtas. Det går i ett så här tidigt läge inte ha någon uppfattning om när beslut i ärendet kan komma, säger chefsåklagare Lars Morand som leder förundersökningen, i ett pressmeddelande.

Efter den tidigare polischefen Mats Löfvings död i februari utredde Arbetsmiljöverket Polismyndighetens agerande. Verket fann flera brister och ställde krav. Polisen skulle se till att chefer och arbetsledare fick kunskap så att de kunde förebygga och hantera kränkande särbehandling och dessutom fick förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Krisstöd skulle också planeras, ordnas och följas upp. Syftet med verkets krav var att Polisen skulle göra rätt framöver. I september förenade verket sina krav med ett hot om vite på 150 000 kronor.

I början av december konstaterade Arbetsmiljöverket att Polisen levt upp till kraven. Hotet om vitet blev inte verklighet och verket var nöjt med hur Polisen tänker göra framöver. Även Polisförbundet, som riktat stark kritik mot Polismyndigheten, var nöjda.

Nu konstaterar Arbetsmiljöverket dock att Polisen kan ha gjort sig skyldigt till arbetsmiljöbrott. Ett brott som utreds av åklagare. Enligt den så kallade åtalsanmälan som Arbetsmiljöverket skickade till åklagaren i slutet av förra veckan kan det finnas ett samband mellan Polisens arbetsmiljöbrister och den tidigare polischefen Mats Löfvings död.

Enligt Arbetsmiljöverket gjorde Polisen inte någon riskbedömning av de faktorer i arbetsmiljön som kunde utgöra en risk för den psykiska hälsan. Verket konstaterar att Mats Löfvings situation varit ansträngd och starkt psykiskt påfrestande redan en längre tid före presskonferensen i februari där en extern utredare presenterade sina slutsatser och förslag på åtgärder. Mats Löfving fick hård kritik på presskonferensen och hade själv fått ta del av delar av innehållet ett par dagar tidigare. Trots detta gjordes det ingen specifik riskbedömning varken före, i samband med, eller efter presskonferensen.

Verket skriver i sin anmälan att Polisen inte vidtog några ”… synbart krisstödjande åtgärder för medarbetaren än att medarbetare från kommunikationsavdelningen samtidigt var närvarande. ” Men påpekar att Polismyndigheten uppgett att Mats Löfving fått både stöd före, och i samband med presskonferensen.

Några akuta krisstödjande insatser gjordes inte heller, enligt verket, som menar att det borde ha övervägts eftersom Mats Löfving direkt efter presskonferensen ville lämna arbetsplatsen och då skjutsades hem av sina livvakter.

Verket påpekar också att skyddsombuden uppgett att arbetsgivaren fått signaler om att Mats Löfving varit suicidal strax före presskonferensen. Signalerna ska ha kommit från flera olika håll.

Arbetsmiljöverket anser att Mats Löfvings ansträngda situation får antas ha eskalerat på grund av presskonferensen och skriver i sin åtalsanmälan ”Riskerna för ett sådant scenario måste rimligen anses ha varit möjliga för arbetsgivaren att förutse.”

Arbetsmiljöverket anser sammantaget att Polisens agerande är särskilt anmärkningsvärt.

Den anmälan som verket skickade in till åklagaren blev den tredje anmälan som inkommit mot Polismyndigheten efter Mats Löfvings död. De två tidigare anmälningarna ledde inte till att åklagaren väckte åtal om misstänkt arbetsmiljöbrott.

Åklagarmyndigheten skriver i ett pressmeddelande att de inte kan lämna mer information i ärendet ännu och att åklagaren inte är tillgänglig för media.

 

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2023-12-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!